Pivot Table - Select Source

Abre un diálogu que dexa escoyer l'orixe de la Tabla dinámica y, de siguío, crea la tabla.

P'aportar a esti comandu...

Choose Insert - Pivot Table.


Esbilla

Escueya una fonte de datos pa la tabla dinámica.

Seleición actual

Utiliza les caxelles escoyíes como orixe de datos pa la Tabla dinámica.

note

Les columnes de datos de la tabla dinámica utilicen el mesmu formatu numbéricu que la primera filera de datos de la seleición actual.


Fonte de datos rexistrada en LibreOffice

Utiliza una tabla o consulta d'una base de datos que ta rexistrada en LibreOffice como orixe de datos de la tabla dinámica.

Fonte esterna/interfaz

Abre'l diálogu Orixe esternu, onde pue escoyer la fonte de datos OLAP pa la tabla dinámica.

Diálogu de tabla dinámica

Please support us!