Columna

Desanicia la estaya d'imprentación definida.

P'aportar a esta orde...

Dende la barra de menús:

Choose Format - Print Ranges - Clear.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Clear Print Ranges tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Clear.

Dende les barres de ferramientes:

Icon Clear Print Ranges

Clear Print Ranges


Please support us!