Árees d'impresión

Alministra los intervalos d'impresión. Namái se van imprentar les caxelles qu'haya dientro de los intervalos d'impresión.

P'aportar a esti comandu...

Choose Format - Print Ranges.


Iconu de nota

Si nun define nengún intervalu d'impresión manualmente, Calc asigna unu de forma automática por qu'incluya toles caxelles que nun tean baleres.


Definir

Define una caxella activa o l'área de caxelles escoyida como intervalu d'impresión.

Amestar

Amiesta la seleición actual a les árees d'impresión definíes.

Columna

Desanicia l'intervalu d'impresión definida.

Editar...

Abre un diálogu onde especificar l'intervalu d'impresión.

Please support us!