Saltu de columna

Inxerta un saltu de columna (saltu de páxina vertical) a la izquierda de la caxella activa.

Un saltu de columna manual reconocer pola presencia d'una llinia vertical azul escura na fueya.

P'aportar a esti comandu...

Choose Sheet - Insert Page Break - Column Break.


Please support us!