Desaniciar fueya

Desanicia la fueya actual tres una entruga de confirmación.

P'aportar a esta orde...

Choose Sheet - Delete Sheet.

Open context menu for a sheet tab.


Iconu de nota

You cannot delete a sheet while Edit - Track Changes - Record is activated.


Desanicia la fueya actual.

Non

Encaboxa'l diálogu. Nun se lleva a cabu nenguna operación de borráu.

Please support us!