Desaniciar caxelles

Desanicia por completu les caxelles, columnes o files escoyíes. Les caxelles asitiaes debaxo o a la derecha de les caxelles desaniciaes ocupen l'espaciu. cuenta que la opción de desaniciu escoyida guardase y sigue activa al volver a abrir el diálogu.

P'aportar a esti comandu...

Choose Sheet - Delete Cells.


Delete cells dialog

Esbilla

Nesta área apaez una serie d'opciones pa escoyer cuál va ser l'aspeutu de la fueya n'desaniciando les caxelles.

Mover caxelles escontra riba

Rellena l'espaciu dexáu poles caxelles desanicies coles caxelles asitiaes debaxo d'elles.

Mover caxelles escontra la esquierda

Rellena l'espaciu dexáu poles caxelles desanicies coles caxelles asitiaes a la derecha d'elles.

Desaniciar fileres completes

Dempués d'escoyer una caxella a lo menos, desanicia tola filera de la fueya.

Desaniciar columnes completes

Dempués d'escoyer una caxella a lo menos, desanicia tola columna de la fueya.

Please support us!