LibreOffice Basic Help

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org

This help section explains the most common functions of LibreOffice Basic. For more in-depth information please refer to the OpenOffice.org BASIC Programming Guide on the Wiki.

Funcionamientu de LibreOffice Basic

Programación con LibreOffice Basic

Funciones de tiempu d'execución

Recording a Macro

Crear un diálogu de Basic

Creación de campos de control nel Editor de diálogos

Cambéu de les propiedaes de los campos de control nel Editor de diálogos

Opening a Dialog With Basic

Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

Basic Programming Examples

Working with VBA Macros

Working with VBA Macros

Exclusive VBA Functions and Statements

Working with Macros in Python

Ayuda de los scripts en Python de LibreOffice

Setting up an Integrated Development Environment (IDE) for Python

Python Scripts Organization and Location

Running Python Interactive Console

Programming with Python Scripts

Python programming examples

Llamar a macros en Basic dende Python

LibreOffice internal Basic macro libraries

LibreOffice installs a set of Basic macro libraries that can be accessed from your Basic macros.

La biblioteca Tools Library

La biblioteca Depot

La biblioteca Euro

La biblioteca FormWizard

La biblioteca Gimmicks

The ImportWizard Library

La biblioteca Schedule

La biblioteca ScriptBindingLibrary

The ScriptForge Library

La biblioteca Template

The WikiEditor Library

Help about the Help

L'ayuda fai referencia a la configuración predeterminada nun sistema que ta configuráu coles opciones predeterminaes. Les descripciones de colores, aiciones del mur, o otros elementos configurables puen ser diferentes de les del so programa o sistema.

Please support us!