Funciones trigonométriques

Les funciones trigonométriques siguientes almitir en LibreOffice Basic.

Función Atn

Función trigonométrica que devuelve l'arcutanxente d'una espresión numbérica. El valor de torna ta nel rangu de -Pi/2 a +Pi/2.

Cos Function

Calcula'l cosenu d'un ángulu. L'ángulu especificar en radianes. La resultancia ta ente -1 y 1.

Sin Function

Devuelve'l senu d'un ángulu. L'ángulu especificar en radianes. La resultancia ta ente -1 y 1.

Función Tan

Calcula la tanxente d'un ángulu. L'ángulu devolver en radianes.

Please support us!