XOR Operator

Realiza una combinación de comparanza esclusiva ente dos expresión.

Sintaxis:


Result = Expression1 XOR Expression2

Parámetros:

Resultancia: Cualesquier variable numbérica que contenga la resultancia de la combinación.

Espresión1, Espresión2: Les espresiones numbériques que se deseya combinar.

Una conxunción lóxica de comparanza esclusiva de dos expresión lóxiques devuelve'l valor True namái si dambes son distintes ente sigo.

Una conxunción de comparanza esclusiva realizada bit a bit activa namái los que tán activaos nuna de los dos espresiones.

Exemplu:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0
  vOut = vB XOR vA ' returns 2
End Sub

Please support us!