CDateToUnoDateTime Function

Devuelve la parte horaria de la data como una estructura com.sun.star.util.DateTime de UNO.

Sintaxis:


CDateToUnoDateTime(aDate)

Valor de torna:

com.sun.star.util.Date

Parámetros:

aDate: La data a convertir

Error codes:

5 Llamada a procedimientu non válida

Exemplu:


Sub ExampleCDateToUnoDateTime
    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))
End Sub

Please support us!