CDateToUnoTime Function

Devuelve la parte horaria de la data como una estructura com.sun.star.util.DateTime de UNO.

Sintaxis:


CDateToUnoDate(aDate)

Valor de torna:

com.sun.star.util.Date

Parámetros:

aDate: La data a convertir

Error codes:

5 Llamada a procedimientu non válida

Exemplu:


Sub ExampleCDateToUnoTime
    aDatabaseRow.updateTime(3, CDateToUnoTime(Now))
    aTimeControl.Time = CDateToUnoTime(Now)
End Sub

Please support us!