Programación con LibreOffice Basic

Equí ye onde va atopar información xeneral sobre cómo trabayar con macros y LibreOffice Basic.

Basic

Esta seición apurre los fundamentos pa trabayar con LibreOffice Basic.

Sintaxis

Esta seición describe los elementos de sintaxis básicos de LibreOffice Basic. Pa llograr información más detallada consulte la Guía de LibreOffice Basic que ta disponible de forma separada.

Entornu de desenvolvimientu integráu (IDE)

Esta seición describe l'Entornu de desenvolvimientu integráu pa LibreOffice Basic.

Document Event-Driven Macros

This section describes how to assign scripts to application, document or form events.

Please support us!