መቀመሪያ

መክፈቻ ንዑስ ዝርዝር እርስዎ መቀመሪያ ሊያስገቡ የሚችሉበት ወደ ሰንጠረዥ ክፍል ውስጥ: መጠቆሚያውን በ ሰንጠረዥ ክፍል ውስጥ ያድርጉ ወይንም በ ሰነዱ ቦታ ውስጥ ውጤቱ እንዲታይ በሚፈልጉበት ቦታ ያድርጉ: እና ይጫኑ የ መቀመሪያ ምልክት እና ይምረጡ የሚፈለገውን መቀመሪያ ከ ንዑስ ዝርዝር ውስጥ

መቀመሪያ በ ማስገቢያ መስመር ላይ ይታያል: የ ክፍል መጠን በ ሰንጠረዥ ውስጥ ለ መወሰን: ይምረጡ የሚፈለጉትን ክፍሎች በ አይጥ: ተመሳሳይ የ ማመሳከሪያ ክፍል ይታያል በ ማስገቢያ መስመር ውስጥ: ተጨማሪ መደበኛ ያስገቡ: እንደ አስፈላጊነቱ: እና ይጫኑ መፈጸሚያ የ እርስዎን ማስገቢያ ለ ማረጋገጥ: እርስዎ እንዲሁም መቀመሪያ በ ቀጥታ ማስገባት ይችላሉ ተገቢውን አገባብ የሚያውቁ ከሆነ: ይህ አስፈላጊ ነው: ለምሳሌ: በ ሜዳዎች ማስገቢያ እና ሜዳዎች ማረሚያ ንግግሮች ውስጥ

ይህን ትእዛዝ ለ መፈጸም...

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Formula icon in Table toolbar

መቀመሪያ


ባጠቃላይ የ መቀመሪያ ምርጫዎች

መሰረታዊ የ ማስሊያ ተግባሮች

Operation

Name

Example

መደመሪያ

+

ጠቅላላ ማስሊያ

ለምሳሌ: <A1> + 8

መቀነሻ

-

Calculates the difference.

ለምሳሌ: 10 - <B5>

ማባዣ

ማባዣ ወይንም *

ብዜትን ማስሊያ

Example: 7 MUL 9 displays 63

ማካፈያ

ማካፈያ ወይንም /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


መሰረታዊ ተግባሮች በ ንዑስ ዝርዝር ውስጥ

Function

Name

Example

ድምር

SUM

የ ተመረጠውን ክፍል ድምር ያሰላል

ለምሳሌ: ድምር <A2:C2> የሚያሳየው በሁለቱ ክፍሎች ውስጥ ያለውን ዋጋ ድምር A2 to C2

Round

ROUND

የ ተወሰነውን ዴሲማል ቦታ ቁጥር ማጠጋጊያ

ለምሳሌ: 15.678 ሲጠጋጋ 2 የሚታየው 15.68

ፐርሰንት

PHD

Calculates a percentage.

ለምሳሌ: 10 + 15 PHD ያሳያል 10.15

ስኴር ሩት

SQRT

ስኴር ሩት ማስሊያ

Example: SQRT 25 displays 5

ሀይል

POW

የ ቁጥር ሀይል ማስሊያ

Example: 2 POW 8 displays 256


አንቀሳቃሾች

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

ዝርዝር መለያያ

|

ከ ዝርዝር ውስጥ አካላቶች ማስሊያ

ለምሳሌ የዝርዝር አጠቃቀም:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

እኩል

እኩል ወይንም ==

መመርመሪያ የተመረጡት ዋጋዎች እኩል እንደሆኑ እኩል ካልሆኑ: ውጤቱ ዜሮ ነው: ያለበለዚያ 1 (እውነት) ይታያል

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

እኩል አይደለም

እኩል አይደለም ወይንም !=

የ ተመረጡት ዋጋዎች እኩል አለመሆናቸውን መመርመሪያ

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

ያንሳል ወይም እኩል ነው

LEQ

የ ተወሰነው ዋጋ ያንስ ወይንም እኩል ይሆን እንደሆን ለ ዋጋዎች መመርመሪያ

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

ይበልጣል ወይም እኩል ነው

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

ያንሳል

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

ይበልጣል

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

ቡልያን ወይንም

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

ለምሳሌ: 0 ወይንም 0 ያሳያል 0 (ሀሰት): ማንኛውም ነገር ይመልሳል 1 (እውነት)

ቡልያን ወይንም

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

ለምሳሌ: 1 Xወይንም 0 ያሳያል 1 (እውነት)

ቡልያን እና

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

ለምሳሌ: 1 እና 2 ያሳያል 1 (እውነት)

ቡሊያን አይደለም

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

ለምሳሌ: አይደለም 1 (እውነት) ያሳያል 0 (ሀሰት)


የ ስታትስቲክስ ተግባሮች

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

አማካይ

MEAN

የ ሂሳብ አማካይ ዋጋዎች ማስሊያ በ ቦታ ወይንም በ ዝርዝር ውስጥ

ለምሳሌ: አማካይ 10|30|20 ያሳያል 20

ዝቅተኛ ዋጋ

MIN

አነስተኛ ዋጋዎች ማስሊያ በ ቦታ ወይንም በ ዝርዝር ውስጥ

ለምሳሌ: አነስተኛ 10|30|20 ያሳያል 10

ከፍተኛ ዋጋ

MAX

ከፍተኛ ዋጋዎች ማስሊያ በ ቦታ ወይንም በ ዝርዝር ውስጥ

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

ሳይን

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

ኮሳይን

COS

በ ራዲያንስ ውስጥ ኮሳይን ማስሊያ

Example: COS 1 displays 0.54

ታንጀንት

TAN

Calculates the tangent in radians.

ለምሳሌ: ታንጀንት <A1>

አርክ ሳይን

ASIN

በ ራዲያንስ ውስጥ አርክ ማስሊያ

ለምሳሌ: አርክ ሳይን 1

አርክ ኮሳይን

ACOS

በ ራዲያንስ ውስጥ አርክ ከሳይን ማስሊያ

ለምሳሌ: አርክ ኮሳይን 1

አርክ ታንጀንት

ATAN

በ ራዲያንስ ውስጥ አርክ ታንጀንት ማስሊያ

ለምሳሌ: አርክ ታንጀንት 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


ተለዋዋጭ ለ ሰነድ ባህሪዎች

የሚቀጥሉት የ ሰነድ ባህሪዎች በዚህ ስር ይገኛሉ ፋይል - ባህሪዎች - ስታስቲክስ

Name

Description

CHAR

በ ሰነዱ ውስጥ ያሉት የ ባህሪዎች ቁጥር

WORD

በ ሰነዱ ውስጥ ያሉት የ ቃላቶች ቁጥር

PARA

በ ሰነዱ ውስጥ ያሉት የ አንቀጾች ቁጥር

GRAPH

በ ሰነዱ ውስጥ ያሉት የ ንድፎች ቁጥር

TABLES

በ ሰነዱ ውስጥ ያሉት የ ሰንጠረዦች ቁጥር

OLE

በ ሰነዱ ውስጥ ያሉት የ OLE እቃዎች ቁጥር

PAGE

በ ሰነዱ ውስጥ ያሉት ጠቅላላ የ ገጾቹ ቁጥር


ተጨማሪ የተገለጹ ዋጋዎች

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

Euler's constant

E

2.71828...

እውነት

TRUE

እኩል አይደለም ከ 0

ሀሰት

FALSE

0


Please support us!