ቁጥር መስጫ

የ ቁጥር አቀራረብ እና ቅደም ተከተል ለ ምእራፍ ቁጥር መስጫ በ አሁኑ ሰነድ ውስጥ መወሰኛ

ይህን ትእዛዝ ለ መፈጸም...

ይምረጡ መሳሪያዎች - ምእራፍ ቁጥር መስጫ - ቁጥር መስጫ tab


ደረጃ

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

ቁጥር መስጫ

Specify the formatting for the selected outline level.

የ አንቀጽ ዘዴ

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

ቁጥር

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

ምርጫዎች

መግለጫ

1, 2, 3, ...

የ አረብኛ ቁጥሮች

A, B, C, ...

አቢይ ፊደል

a, b, c, ...

የ ታችኛው ጉዳይ ፊደሎች

I, II, III, ...

የ ሮማውያን ቁጥር (በ ላይኛው ጉዳይ)

i, ii, iii, ...

የ ሮማውያን ቁጥር (በ ታችኛው ጉዳይ)

A,... AA,... AAA,...

በ ፊደል ቅደም ተከተል ቁጥር መስጫ በ ተመሳሳይ ፊደሎች: የ ፊደሎች ቁጥር የ ምእራፉን ደረጃ ያሳያል: ለምሳሌ: ሁለተኛው ቁጥር በ ደረጃ ሶስት "BBB" ነው

a,... aa,... aaa,...

በ ፊደል ቅደም ተከተል ቁጥር መስጫ በ ዝቅተኛ ጉዳይ ፊደሎች: የ ፊደሎች ቁጥር የ ምእራፉን ደረጃ ያሳያል: ለምሳሌ: ሶስተኛው ቁጥር በ ደረጃ ሁለት "cc" ነው

ምንም

ምንም ቁጥር መስጫ ምልክት የለም: ባህሪዎች ብቻ ወይንም የ ተገለጹ ምልክቶች በ መለያያ ሜዳዎች ውስጥ ይታያል ቁጥር በ ተሰጣቸው መስመር ላይ


የ ባህሪ ዘዴ

Select the character style of the numbering character.

ንዑስ ደረጃዎች ማሳያ

ይምረጡ የ ቁጥር መስጫ ደርጃዎች በ ምእራፍ ቁጥር መስጫ ውስጥ የሚካተቱትን: ለምሳሌ: ይምረጡ "3" ለ ማሳየት ሶስት ደረጃዎች የ ምእራፍ ቁጥር መስጫ 1.1.1

መለያያ በፊት

ከ ምእራፍ ቁጥር በፊት እንዲታይ የሚፈልጉትን ጽሁፍ ያስገቡ ለምሳሌ: ይጻፉ "ምእራፍ " ለማሳየት "ምእራፍ 1".

መለያያ በኋላ

ከ ምእራፍ ቁጥር በኋላ እንዲታይ የሚፈልጉትን ጽሁፍ ያስገቡ ለምሳሌ: ይጻፉ ነጥብ (.) ለማሳየት "1."

መጀመሪያ በ

እርስዎ የ ምእራፍ ቁጥር መስጫ እንዲጀምር የሚፈልጉበትን ቁጥር ያስገቡ

Please support us!