ተግባሮች

የተጻፉ (ትእዛዞች)

ምልክት በ አካላቶች ክፍል ውስጥ

ትርጉም

abs

Icon Absolute amount

ፍጹም መጠን

arccos

Icon Inverse cosine or arccosine

ግልባጭ ኮሳይን ወይንም አርክ ኮሳይን

arccot

Icon Inverse cotangent or arccotangent

ግልባጭ ኮታንጀንት ወይንም አርክ ኮታንጀንት

arcosh

Icon Inverse hyperbolic cosine

ግልባጭ ሀይፐርቦሊክ ኮሳይን

arcoth

Icon Inverse hyperbolic cotangent

ግልባጭ ሀይፐርቦሊክ ኮታንጀንት

arcsin

Icon Inverse sine or arcsine

ግልባጭ ሳይን ወይንም አርክ ሳይን

arctan

Icon Inverse tangent or arctangent

ግልባጭ ታንጀንት ወይንም አርክታንጀንት

arsinh

Icon Inverse hyperbolic sine

ግልባጭ ሀይፐርቦሊክ ሳይን

artanh

Icon Inverse hyperbolic tangent

ግልባጭ ሀይፐርቦሊክ ታንጀንት

backepsilon

ወደ ኋላ የ ዞረ ኤፕሲሎን

cos

Icon Cosine

ኮሳይን

cosh

Icon Hyperbolic cosine

ሀይፐርቦሊክ ኮሳይን

cot

Icon Cotangent

ኮታንጀንት

coth

Icon Hyperbolic cotangent

ሀይፐርቦሊክ ኮታንጀንት

exp

Icon General exponential function

ባጠቃላይ የ ኤክስፖኔንሺያል ተግባር

fact

Icon Factorial

ፋክቶሪያል

func e^{}

Icon Natural exponential function

የ ተፈጥሮ ኤክስፖኔንሺያል ተግባር

ln

Icon Natural logarithm

የ ተፈጥሮ ሎጋሪዝም

log

Icon General logarithm

ባጠቃላይ ሎጋሪዝም

nroot

Icon n-th root of x

n-ኛ ሩት ለ x

sin

Icon Sine

ሳይን

sinh

Icon Hyperbolic sine

ሀይፐርቦሊክ ሳይን

sqrt

Icon Square root

ስኴር ሩት

sub

x በ ትንንሽ ፊደል ዝቅ ብሎ መጻፊያ ጋር n

sup

Icon n-th power of x

n-ኛ ሀይል ለ x

tan

Icon Tangent

ታንጀንት

tanh

Icon Hyperbolic tangent

ሀይፐርቦሊክ ታንጀንት


ተግባሮች

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Please support us!