ሁኔታዎች

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

When the event occurs, the linked macro will be called. To assign a macro to an event, press the ... button. The Assign Action dialog opens.

ይህን ትእዛዝ ለ መፈጸም...

Open context menu of a selected form element - choose Control - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - Events tab.


Depending on the control, different events are available. Only the available events for the selected control and context are listed on the Events tab page.
The following events are defined:

ተግባሩን ይፍቀዱ

This event takes place before an action is triggered by clicking the control. For example, clicking a "Submit" button initiates a send action; however, the actual "send" process is started only when the When initiating event occurs. The Approve action event allows you to kill the process. If the linked method sends back FALSE, When initiating will not be executed.

ተግባር መፈጸሚያ

The Execute action event occurs when an action is started. For example, if you have a "Submit" button in your form, the send process represents the action to be initiated.

ተቀይሯል

The Changed event takes place when the control loses the focus and the content of the control has changed since it lost the focus.

ጽሁፉ ተሻሽሏል

The Text modified event takes place if you enter or modify a text in an input field.

የ እቃው ሁኔታ ተቀይሯል

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed.

በማተኮር ላይ እንዳለ

The When receiving focus event takes place if a control field receives the focus.

ትኩረት በሚያጣበት ጊዜ

ይህ ትኩረት በሚያጣ ጊዜ ሁኔታው ይፈጸማል የ መቆጣጠሪያ ሜዳ ትኩረት ሲያጣ

ቁልፍ ተጭነዋል

The Key pressed event occurs when the user presses any key while the control has the focus. This event may be linked to a macro for checking entries.

ቁልፍ ለቀዋል

The Key released event occurs when the user releases any key while the control has the focus.

አይጥ ውስጥ

The Mouse inside event takes place if the mouse is inside the control field.

አይጡ ተንቀሳቅሷል ቁልፍ በሚጫኑ ጊዜ

The Mouse moved while key pressed event takes place when the mouse is dragged while a key is pressed. An example is when, during drag-and-drop, an additional key determines the mode (move or copy).

አይጥ ተንቀሳቅሷል

The Mouse moved event occurs if the mouse moves over the control.

የ አይጥ ቁልፍ ተጭነዋል

The Mouse button pressed event occurs if the mouse button is pressed while the mouse pointer is on the control.

የ ማስታወሻ ምልክት

ማስታወሻ: ይህ ሁኔታ ይጠቅማል ጥያቄ ለማስታወቂያ ለ ብቅ ባይ አገባብ ዝርዝር በ መቆጣጠሪያ ውስጥ


የ አይጥ ቁልፍ ለቀዋል

The Mouse button released event occurs if the mouse button is released while the mouse pointer is on the control.

አይጥ ውጪ

The Mouse outside event takes place when the mouse is outside the control field.

ከ መሻሻሉ በፊት

ከ ማሻሻያ ሁኔታ በፊት የ መቆጣጠሪያ ሁኔታዎች የሚቀየረው በ ተጠቃሚው ወደ ዳታ ምንጭ በ ተጻፈው መሰረት ነው የ ተገናኘው ማክሮስ ይችላል: ለምሳሌ: ይህን ተግባር መከልከል ይችላል በ መመለስ "ሀሰት"

ከ ተሻሻለ በኋላ

ከ ማሻሻያ ሁኔታ በኋላ የ መቆጣጠሪያ ሁኔታዎች የሚቀየረው በ ተጠቃሚው ወደ ዳታ ምንጭ በ ተጻፈው መሰረት ነው

እንደ ነበር ከ መመለሱ በፊት

እንደ ነበረ መመለሻ ሁኔታዎች ፎርም እንደ ነበር ከ መመለሱ በፊት የ ተገናኘው ማክሮስ ይችላል: ለምሳሌ: ይህን ተግባር መከልከል ይችላል በ መመለስ "ሀሰት"

ፎርም እንደ ነበር የሚመለሰው ከሚከተሉት ሁኔታዎች አንዱ ሲሟላ ነው:

  1. ተጠቃሚው ተጭኗል የ (HTML) ቁልፍ የ ተገለጸ እንደ ነበር መመለሻ ቁልፍ

  2. አዲስ እና ባዶ መግለጫ ይፈጠራል ከ ዳታ ምንጭ ጋር ከ ተገናኘው ፎርም ውስጥ: ለምሳሌ: በ መጨረሻው እግለጫ ውስጥ: የሚቀጥለው መግለጫ ቁልፍ ተጭነው ይሆናል

እንደ ነበር ከ ተመለሰ በኋላ

እንደ ነበር መመለሻ በኋላ ሁኔታ ተፈጽሟል ፎርም እንደ ነበር ከ ተመለሰ በኋላ

Please support us!