ኮፒ

የተመረጠውን ወደ ቁራጭ ሰሌዳ ኮፒ ማድረጊያ

የ ማስታወሻ ምልክት

እርስዎ በ እያንዳንዱ ጊዜ ኮፒ ሲያደርጉ: በ ነበረው ይዞታ በቁራጭ ሰሌዳ ላይ ደርቦ ይጽፍበታል


ይህን ትእዛዝ ለ መፈጸም...

Choose Edit - Copy.

+C

On the Standard bar, click

Icon

Copy


Please support us!