መቁረጫ

ማስወገጃ እና ኮፒ ማድረጊያ የተመረጠውን ወደ ቁራጭ ሰሌዳ

ይህን ትእዛዝ ለ መፈጸም...

Choose Edit - Cut.

+X

On the Standard bar, click

Icon

Cut


Please support us!