አድራሻ እና ማመሳከሪያ: ፍጹም እና አንፃራዊ

Cell references

An individual cell is fully identified by the sheet it belongs, the column identifier (letter) located along the top of the columns and a row identifier (number) found along the left-hand side of the spreadsheet. On spreadsheets read from left to right, the complete reference for the upper left cell of the sheet is Sheet.A1.

Cell ranges

You can reference a set of cells by referencing them in ranges. Ranges can be a block of cells, entire set of columns and entire set of rows. The range A1:B2 is the first four cells in the upper left corner of the sheet. Range A:E contains all the cells of column A, B, C, D and E. Range 2:5 contains all the cells of row 2, 3, 4 and 5.

The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

For example, .

note

The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


ማመሳከሪያ አንቀሳቃሾች

እነዚህ አንቀሳቃሾች ይመልሳሉ የ ክፍል መጠን ለ ዜሮ: አንድ: ወይንም ተጨማሪ ክፍሎች

መጠን ከፍተኛ አስፈላጊ ነው: ከዛ መጋጠሚያ እና ከዛ በ መጨረሻ ስብስብ

አንቀሳቃሽ

ስም

Example

:

መጠን

A1:C108, A:D or 3:13

!

መጋጠሚያ

ድምር(A1:B6!B5:C12)

የ ሁሉንም ክፍሎች ድምር ማስሊያ በ መጋጠሚያ ላይ: በዚህ ምሳሌ: ውጤቱ ይታያል ድምር ለ ክፍሎች B5 እና B6.

~

የ ተገናኘ ወይንም ስብስብ

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


አንፃራዊ ንግግር

ክፍል በ አምድ A, ረድፍ 1 የሚደረሰው እንደ A1. እርስዎ መድረስ ይችላሉ በርካታ አጓዳኝ ክፍሎች ውስጥ በ መጀመሪያ በ ማስገባት በ ግራ የ ላይኛውን ቦታ ከዛ ኮለን ተከትሎ የሚቀጥለውን የ ታችኛው ቀኝ ክፍል: ለምሳሌ: በ መጀመሪያው አራት ክፍሎች የ ተፈጠረው ስኴር ከ ላይ በ ግራ ጠርዝ በኩል የሚደረሰው እንደ A1:B2.

በዚህ መንገድ ቦታዎች ጋር በ መድረስ: እርስዎ እየሰሩ ነው አንፃራዊ ማመሳከሪያ ለ A1:B2.: አንፃራዊ እዚህ ማለት ማመሳከሪያው ለዚህ አካባቢ ራሱ በራሱ ይስተካከላል እርስዎ መቀመሪያ ኮፒ በሚያደርጉ ጊዜ

ፍጹም አድራሻ

ፍጹም ማመሳከሪያ ተቃራኒ ናቸው የ አንፃራዊ መድረሻ: የ ብር ምልክት ከ እያንዳንዱ ፊደል ፊት ለ ፊት ይገባል እና ቁጥር በ ፍጹም ማመሳከሪያ ውስጥ: ለምሳሌ: $A$1:$B$2.

tip

LibreOffice can convert the current reference, in which the cursor is positioned in the input line, from relative to absolute and vice versa by pressing F4. If you start with a relative address such as A1, the first time you press this key combination, both row and column are set to absolute references ($A$1). The second time, only the row (A$1), and the third time, only the column ($A1). If you press the key combination once more, both column and row references are switched back to relative (A1)


LibreOffice ሰንጠረዥ የሚያሳየው ማመሳከሪያ ነው ለ መቀመሪያ: ለምሳሌ: እርስዎ ከ ተጫኑ መቀመሪያ =ድምር(A1:C5;D15:D24) በ ክፍል ውስጥ: ሁለቱ ማመሳከሪያ ቦታዎች በ ወረቀቱ ውስጥ በ ቀለም ይደምቃሉ: ለምሳለ: የ መቀመሪያ አካላት "A1:C5" በ ሰማያዊ ሊሆን ይችላል እና የ ክፍል መጠን በ ጥያቄ የ ተከበበው በ ተመሳሳይ ሰማያዊ ጥላ: የሚቀጥለው መቀመሪያ አካላት "D15:D24" ምልክት ይደረግበታል በ ቀይ በ ተመሳሳይ መንገድ

መቼ ነው የምጠቀመው አንፃራዊ እና ፍጹም ማመሳከሪያዎችን

አንፃራዊ ማመሳከሪያ የሚለየው እንዴት ነው? ለምሳሌ እርስዎ ማስላት ይፈልጋሉ በ ክፍል E1 ድምር ለ ክፍል መጠን A1:B2. መቀመሪያ የሚገባው ወደ E1 ይሆናል: =ድምር(A1:B2). እርስዎ በኋላ አዲስ አምድ ማስገባት ከ ፈለጉ ከ አምድ A, በፊት እርስዎ መጨመር የ ፈለጉት አካል ይሆናል በ B1:C2 እና መቀመሪያ ይሆናል በ F1, አይደለም በ E1. አዲስ አምድ ካስገቡ በኋላ: እርስዎ መመርመር እና ማስተካከል አለብዎት ሁሉንም መቀመሪያ በ ወረቀቱ ውስጥ: እና እንዲሁም በ ሌሎች ወረቀቶች ውስጥ

ይህ LibreOffice ለ እርስዎ ይሰራል: አዲስ አምድA, ካስገቡ በኋላ: መቀመሪያ =ድምር(A1:B2) ራሱ በራሱ ይሻሻላል: ወደ =ድምር(B1:C2). የ ረድፎች ቁጥር ራሱ በራሱ ይሻሻላል አዲስ ረድፍ 1 በሚገባ ጊዜ: ፍጹም እና አንፃራዊ ማመሳከሪያዎች ይስተካከላሉ: በ LibreOffice ሰንጠረዥ ውስጥ ማመሳከሪያው በሚንቀሳቀስ ጊዜ: ነገር ግን ይጠንቀቁ እርስዎ ኮፒ የሚያደርጉ ከሆነ መቀመሪያ አንፃራዊ ማመሳከሪያዎች ይስተካከላሉ: ፍጹም ማመሳከሪያዎች አይደሉም

ፍጹም ማመሳከሪያ የሚጠቅመው እርስዎ ማስሊያ ሲጠቀሙ ነው የ ተወሰነ ክፍል የሚያመሳክር በ እርስዎ ወረቀት ውስጥ: መቀመሪያ የሚያመሳከር ወደ እዚህ ክፍል አንፃራዊ ኮፒ ይደረጋል ከ ዋናው ክፍል በታች በኩል: ማመሳከሪያው ይንቀሳቀሳል ወደ ታች በኩል እርስዎ ክፍል ካልገለጽ እንደ ፍጹም

አዲስ ረድፍ እና አምድ በሚያስገቡ ጊዜ: ማመሳከሪያዎች ይቀየራሉ: የ ነበረ መቀመሪያ ወደ የ ተወሰነ ክፍል የሚያመሳክር ኮፒ በሚደረግ ጊዜ ወደ ሌላ ወረቀት ውስጥ: እርስዎ አስገቡ እንበል መቀመሪያ =ድምር(A1:A9) በ ረድፍ 10. ውስጥ: እርስዎ ማስላት ከ ፈለጉ ድምር ለ አጓዳኝ አምድ በ ቀኝ በኩል: በ ቀላሉ ኮፒ ያድርጉ መቀመሪያ በ ቀኝ በኩል ባለው ክፍል ውስጥ: ኮፒ የ ተደረገው መቀመሪያ በ አምድ B ውስጥ ራሱ በራሱ ይሰተካከላል ወደ =ድምር(B1:B9).

Please support us!