ጽሁፎችን ወደ ቁጥር መቀየሪያ

Defaults settings in Calc converts text inside cells to the respective numeric values if an unambiguous conversion is possible. If no conversion is possible, Calc returns a #VALUE! error.

Only integer numbers including exponent are converted, and ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. Anything else, like fractional numbers with decimal separators or dates other than ISO 8601, is not converted, as the text string would be locale dependent. Leading and trailing blanks are ignored.

የሚቀጥለው የ ISO 8601 አቀራረብ ተቀይረዋል:

የ ክፍለ ዘመን ኮድ CC ማስቀረት አይቻልም: በሱ ፋንታ የ T ቀን እና ጊዜ መለያያ: በ ትክክል አንድ ክፍተት ባህሪ መጠቀም ይችላሉ

ቀን ከ ተሰጠ ዋጋ ያለው የ አውሮፓውያን ቀን መቁጥሪያ መሆን አለበት: ስለዚህ በ ምርጫ ጊዜ በ መጠን ውስጥ 00:00 እስከ 23:59:59.99999...

የ ጊዜ ሀረግ ብቻ ከ ተሰጠ: የ ሰአቶች ዋጋ ሊኖረው ይችላል ከ 24 በላይ የ በለጠ: ደቂቆች እና ሰከንዶች ከፍተኛ ዋጋ 59 ነው

note

The conversion is done for single scalar values only, not within ranges.


The conversion is done for single scalar values, as in =A1+A2, or ="1E2"+1. Cell range arguments are not affected, so SUM(A1:A2) differs from A1+A2 if at least one of the two cells contain a convertible string.

ሀረግ በ መቀመሪያ ውስጥ መቀየር ይቻላል: እንደ የ ="1999-11-22"+42, ውስጥ የሚመልስው ቀን ነው 42 ቀኖች ከ ኅዳር 22ኛ, 1999. ስሌቶች የተተሮገሙ ቀኖች እንደ ሀረጎች በ መቀመሪያ ውስጥ ስህተ ይመልሳል: ለምሳሌ: የተተሮገሙ ቀኖች ሀረግ "11/22/1999" ወይንም "22.11.1999" መጠቀም አይቻልም ለ ራሱ በራሱ መቀየሪያ

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


ለምሳሌ

In A1 enter the text '1e2 (which is converted to the number 100 internally).

In A2 enter =A1+1 (which correctly results in 101).

The formula =SUM(A1:A2), returns 101 instead of 201 because the conversion does not occur in a range, only for single scalar values. Here, '1e2 is treated as string which is ignored for the SUM function.

=SUM("1E2";1) returns #VALUE! because SUM() and some others that iterate over number sequences explicitly check the argument type.

Changing the default text to number conversion settings

The text to number conversion can be customized in the Detailed Calculation Settings option.

Please support us!