ከፍተኛ ከሆነ ተግባር

Returns the maximum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

አገባብ

ከፍተኛ ከሆነ(Func_Range; Range1; Criterion[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]])

Func_Range – required argument. A range of cells, a name of a named range or a label of a column or a row containing values for calculating the maximum.

Range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range, or a label of a column or a row, to which the corresponding criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

መጠን2 – በምርጫ: መጠን2 እና ሁሉም የሚቀጥለው ማለት ተመሳሳይ ነው ከ መጠን1. ጋር

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.

note

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).

ለምሳሌ

ይህን ሰንጠረዥ ይመልከቱ:

A

B

C

1

የ እቃው ስም

ሺያጭ

ገቢ

2

እርሳስ

20

65

3

ብእር

35

85

4

ማስታወሻ ደብተር

20

190

5

መጽሀፍ

17

180

6

እርሳስ-ማስቀመጫ

አይደለም

አይደለም


warning

በሁሉም ምሳሌዎች ከ ታች በኩል: መጠኖች ለ ድምር ማስሊያ የያዘው ረድፍ #6, ነው: ነገር ግን ተትቷል: ምክንያቱም የያዘው ጽሁፍ ነው:


ቀላል አጠቃቀም

=ከፍተኛ ከሆነ(B2:B6;B2:B6;"<35")

Calculates the maximum of values of the range B2:B6 that are greater than or equal to 20. Returns 35. The fifth row does not meet the criterion.

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;"<90")

Calculates the maximum of values of the range C2:C6 that are lower than 90 and correspond to cells of the B2:B6 range with values greater than or equal to 20. Returns 85, because the fourth and fifth rows do not meet at least one criterion.

መደበኛ አገላለጽ መጠቀሚያ እና የታቀፉ ተግባሮች መግለጫ አጠቃቀም

=ከፍተኛ ከሆነ(C2:C6;B2:B6;">"&አነስተኛ(B2:B6);B2:B6;"<"&ከፍተኛ(B2:B6))

Calculates the maximum of values of the range C2:C6 that correspond to all values of the range B2:B6 except its minimum and maximum. Returns 190, because only the fourth row meet the criteria.

=ከፍተኛ ከሆነ(C2:C6;A2:A6;"ብዕር.*";B2:B6;"<="&MAX(B2:B6))

Calculates the maximum of values of the range C2:C6 that correspond to all cells of the A2:A6 range starting with "pen" and to all cells of the B2:B6 range except its maximum. Returns 85, because only the third row meets all criteria.

እንደ መመዘኛ ወደ ክፍል ማመሳከሪያ

If you need to change a criterion easily, you may want to specify it in a separate cell and use a reference to this cell in the condition of the MAXIFS function. For example, the above function can be rewritten as follows:

=ከፍተኛ ከሆነ(C2:C6;A2:A6;"ብዕር.*";B2:B6;"<="&MAX(B2:B6))

If E2 = "pen", the function returns 65, because the reference to the cell is substituted with its content.

ፋይል ከ ምሳሌ ጋር መክፈቻ:

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 5.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MAXIFS

Please support us!