አገባብ

ምሳሌዎች

Returns

Yes

No

note

ውስብስብ ቁጥር የ ሀረግ መግለጫ ነው የሚቀርብ ውጤቱ በ ፎርም ውስጥ "a+bi" ወይንም "a+bj", እነዚህ a እና b ቁጥሮች ናቸው


note

ውስብስብ ቁጥር የ ሪያል ቁጥር ነው: (b=0), ከዛ መሆን ይችላል አንዱን የ ሀረግ ምግለጫ ወይንም የ ቁጥር ዋጋ


warning

ተግባር ሁል ጊዜ የሚመልሰው ሀረግ ነው የ ውስብስብ ቁጥር የሚወክል


warning

ውጤቱ የ ውስብስብ ቁጥር ከሆነ አንዱ አካል (a ወይንም b) እኩል ይሆናል ከ ዜሮ ጋር: ሌላኛው አካል አይታይም


የ ኢማጂነሪ አካል እኩል ነው ከ ዜሮ ጋር: ስለዚህ በ ውጤቱ ውስጥ አይታይም

ውጤቱ የሚቀርበው በ ሀረግ አቀራረብ ነው እና ባህሪ አለው "i" ወይንም "j" እንደ ኢማጂነሪ ክፍል

String 1 [; String 2 [; … [; String 255]]]

String 1, String 2, … , String 255 are strings, references to cells or to cell ranges of strings.

Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]]

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 254]]]

Number 1, Number 2, … , Number 254 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]]

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]]

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]]

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Reference 1 [; Reference 2 [; … [; Reference 255]]]

Reference 1, Reference 2, … ,Reference 255 are references to cells.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Please support us!