የ ስህተት ማስጠንቀቂያ

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

እርስዎ ማስጀመር ይችላሉ ማክሮስ በ ስህተት መልእክት: የ ናሙና ማክሮስ ይሰጣል በዚህ ገጽ መጨረሻ ላይ

ይህን ትእዛዝ ለ መፈጸም...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


የ ስህተት መልእክት ማሳያ ዋጋ የሌላቸው ዋጋዎች በሚገቡ ጊዜ

የ ስህተት መልእክት ማሳያ እርስዎ ያስገቡትን በ ይዛታዎች ቦታ ዋጋ ያለው ዳታ በሚገባ ጊዜ በ ክፍል ውስጥ ይህን ካስቻሉ መልእክቱ ይታያል ለ መከልከል ዋጋ የ ሌለው ማስገቢያ

ለ ሁለቱም ጉዳይ እርስዎ ከ መረጡ "ማስቆሚያ": ዋጋ የ ሌለው ማስገቢያ ይጠፋል እና ያለፈው ዋጋ ወደ ክፍሉ እንደገና ይገባል: ተመሳሳይ ይፈጸማል እርስዎ ከዘጉ የ "ማስጠንቀቂያ" እና "መረጃ" ንግግሮች በ መጫን የ መሰረዣ ቁልፍ: እርስዎ ከዘጉ ንግግሮችን በ እሺ ቁልፍ: ዋጋ የ ሌለው ማስገቢያ አይጠፋም

ይዞታዎች

ተግባር

ተግባር ይምረጡ እርስዎ እንዲታይ የሚፈልጉትን ዋጋ የሌለው ዳታ በሚገባ ጊዜ ወደ ክፍሉ ውስጥ የ "ማስቆሚያ" ተግባር አይቀበልም ዋጋ የሌለው ማስገቢያ እና ያሳያል ንግግር እርስዎ መዝጋት አለብዎት በ መጫን እሺ የ "ማስጠንቀቂያ" እና "መረጃ" ተግባር ያሳያል ንግግር መዝጋት የሚቻል በ መጫን እሺ ወይንም መሰረዣ ዋጋ የሌለው ማስገቢያ የማይቀበለው እርስዎ ሲጫኑ ነው መሰረዣ .

መቃኛ

መክፈቻ የ ማክሮስ ንግግር እርስዎ የሚመርጡበት ማክሮስ የሚፈጸመውን ዋጋ የሌለው ዳታ በሚገባ ጊዜ በ ክፍል ውስጥ: ይህ ማክሮስ የሚፈጸመው የ ስህተት መልእክት ከታየ በኋላ ነው

አርእስት

የ ስህተት መልእክት መግለጫ ማሳያ ዋጋ የሌለው ዳታ በ ክፍሉ ውስጥ በሚገባ ጊዜ

የ ስህተት መልእክቶች

ዋጋ የሌለው ዳታ በ ክፍሉ ውስጥ በሚገባ ጊዜ እንዲታይ የሚፈልጉትን መልእክት ያስገቡ

Sample macro:

Below is a sample function that can be called when an error occurs. Note that the macro takes in two parameters that are passed on by LibreOffice when the function is called:

The function must return a Boolean value. If it returns True, the entered value is kept. If the function returns False, the entered value is erased and the previous value is restored.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in cell: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Accept anyway?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Error message")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Please support us!