Rename Sheet

ይህ ትእዛዝ የሚከፍተው ንግግር እርስዎን የሚያስችለው የ ተለየ ስም ለ አሁኑ ወረቀት መመደብ ነው

ይህን ትእዛዝ ለ መፈጸም...

From the menu bar:

Choose Sheet - Rename Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Rename Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Rename Sheet

From toolbars:

Icon Rename Sheet

Rename Sheet


ስም

አዲስ ስም ለ ወረቀቱ እዚህ ያስገቡ

tip

እርስዎ መክፈት ይችላሉ ወረቀት እንደገና መሰየሚያ ንግግር በ አገባብ ዝርዝር ውስጥ: የ አይጥ መጠቆሚያውን በ ወረቀቱ tab ላይ ከ ታች በኩል በማድረግ በ መስኮቱ ውስጥ እና


tip

በ አማራጭ ይጫኑ በ ወረቀት tab ላይ ተጭነው ይዘው የ ቁልፍ: አሁን እርስዎ ስሙን በቀጥታ መቀየር ይችላሉ


Please support us!