የ ስታትስቲክስ ተግባሮች ክፍል አንድ

COUNTIFS

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

B

የ ናሙና ምናልባቶች በ ባይኖሚያል ስርጭት ይመልሳል

አገባብ:

B(Trials; SP; T1 [; T2])

ሙከራዎች ነፃ የ መሞከሪያ ቁጥር ነው

ምናልባት የ ተሳካው ምናልባት የ ተሳካው ነው ለ እያንዳንዱ ሙከራ

ሙከራ1 የሚገልጸው ዝቅተኛ መጠን የ ሙከራ ቁጥር ነው

ሙከራ2 (በ ምርጫ) የሚገልጸው የ ላይኛውን መጠን የ ሙከራ ቁጥር ነው

ለምሳሌ

ዳይስ አስር ጊዜ ቢወረወር ስድስትን ሁለት ጊዜ የ ማግኘት ምናልባት ምን ያህል ነው: ስድስትን የ ማግኘት ምናልባት (ወይንም ማንኛውንም ቁጥር) 1/6ኛ ነው: የሚቀጥለው መቀመሪያ እነዚህን ሁኔታዎች ያጠቃልላል

=B(10;1/6;2) ይመልሳል ምናልባት የ 29%.

RSQ

ስኴር ለ ፒርሰን ኮኦሪሌሽን ኮኦፊሺየንት የ ተሰጠውን ዋጋ መሰረት ባደረገ ይመልሳል RSQ (እንዲሁም ይባላል determination coefficient) የ ትክክለኘነት መለኪያ ነው ለ ማስተካከያ እና ለ ዝቅ ማድረጊያ መመርመሪያ መጠቀም ይቻላል

አገባብ:

RSQ(ዳታ_Y:ዳታ_X)

ዳታY ማዘጋጃ ነው ወይንም የ ዳታ ነጥቦች መጠን

ዳታX ማዘጋጃ ነው ወይንም የ ዳታ ነጥቦች መጠን

ለምሳሌ

=RSQ(A1:A20;B1:B20) የ ኮኦፊሺየንት መወሰኛ ያሰላል ለ ሁለቱም ዳታ ስብስቦች በ አምዶች A እና B. ውስጥ

መቁጠሪያ

በ ክርክሩ ውስጥ ምን ያህል ቁጥር እንዳለ መቁጠሪያ ጽሁፍ ይተዋል አይቆጠርም

አገባብ:

COUNT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


ለምሳሌ

የሚገቡት 2, 4, 6 እና ስምንት በ ዋጋ ከ 1-4 ሜዳዎች ውስጥ ይቆጠራሉ

=መቁጠሪያ(2;4;6;"ስምንት") = 3. ቁጥር መቁጠሪያ ስለዚህ 3.

መቁጠሪያ ከሆነ

የ ክፍሎች ቁጥር ይመልሳል መመዘኛውን የሚያሟሉ በ ክፍሎች መጠን ውስጥ

አገባብ:

COUNTIF(Range; Criterion)

መጠን መጠን ነው መመዘኛው የሚፈጸምበት

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


ለምሳሌ

A1:A10 የ ክፍል መጠን ነው ቁጥሮች የያዘ 2000 እስከ 2009. ክፍል B1 ቁጥሮች ይዟል 2006. በ ክፍል B2: እርስዎ መቀመሪያ ያስገቡ:

=መቁጠሪያ ከሆነ(A1:A10;2006) - ይህን ይመልሳል 1

=መቁጠሪያ ከሆነ(A1:A10;B1) - ይህን ይመልሳል 1

=መቁጠሪያ ከሆነ(A1:A10;">=2006") - ይህን ይመልሳል 4

=መቁጠሪያ ከሆነ(A1:A10;"<"&B1) - ይህ B1 ከያዘ 2006 ይህን ይመልሳል 6

=መቁጠሪያ ከሆነ(A1:A10;C2) ይህ ክፍል C2 ጽሁፍ ከያዘ >2006 የ ክፍሎች ቁጥር ይቆጥራል በ መጠን ውስጥ A1:A10 እነዚህ ናቸው >2006

ለ መቁጠር የ አሉታዊ ቁጥሮች ብቻ: =በ ክፍል ቁጥር ውስጥ ሁኔታውን የሚያሟሉ(A1:A10;"<0")

ባይኖሚያል ስርጭት

ለ እያንዳንዱ ደንብ የ ምናልባት ለ ባይኖሚያል ስርጭት ይመልሳል

አገባብ:

የ ባይኖሚያል ስርጭት(X; ሙከራ: መጀመሪያ ነጥብ: ጥርቅም)

X በ ሙከራ ስብስቦች ውስጥ የ ተሳካው ቁጥር ነው

ሙከራዎች ነፃ የ መሞከሪያ ቁጥር ነው

ምናልባት የ ተሳካው ምናልባት የ ተሳካው ነው ለ እያንዳንዱ ሙከራ

የ ተጠራቀመ = 0 የሚያሰላው ምናልባት ነው ለ ነጠላ ሁኔታ እና የ ተጠራቀመ = 1 የሚያሰላው የ ተጠራቀመ ምናልባት ነው

ለምሳሌ

=ምናልባት ለ ባይኖሚያል ስርጭት(A1;12;0.5;0) ያሳያል (ዋጋዎቹ ከሆኑ 012 ይገባሉ ለ A1)ምናልባት ለ 12 ለ ሳንቲም መገልበጫ በ ራስ ይመጣል በ ትክክል ቁጥር ጊዜ እንደገባው በ A1. ውስጥ

=ምናልባት ለ ባይኖሚያል ስርጭት(A1;12;0.5;1) ያሳያል የ ተጠራቀመ ምናልባት ለ ተመሳሳይ ተከታታዮች: ለምሳሌ: ከሆነ A1 = 4, የ ተጠራቀመ ምናልባት ለ ተከታታዮች ነው: 0, 1, 2, 3 ወይንም 4 ጊዜዎች ራስ (ምንም-አያካትትም ወይንም).

ባይኖሚያል.ስርጭት

ለ እያንዳንዱ ደንብ የ ምናልባት ለ ባይኖሚያል ስርጭት ይመልሳል

አገባብ:

የ ባይኖሚያል.ስርጭት(X; ሙከራ: መጀመሪያ ነጥብ: ጥርቅም)

X በ ሙከራ ስብስቦች ውስጥ የ ተሳካው ቁጥር ነው

ሙከራዎች ነፃ የ መሞከሪያ ቁጥር ነው

ምናልባት የ ተሳካው ምናልባት የ ተሳካው ነው ለ እያንዳንዱ ሙከራ

የ ተጠራቀመ = 0 የሚያሰላው ምናልባት ነው ለ ነጠላ ሁኔታ እና የ ተጠራቀመ = 1 የሚያሰላው የ ተጠራቀመ ምናልባት ነው

ለምሳሌ

=ምናልባት ለ ባይኖሚያል ስርጭት(A1;12;0.5;0) ያሳያል (ዋጋዎቹ ከሆኑ 012 ይገባሉ ለ A1)ምናልባት ለ 12 ለ ሳንቲም መገልበጫ በ ራስ ይመጣል በ ትክክል ቁጥር ጊዜ እንደገባው በ A1. ውስጥ

=ምናልባት ለ ባይኖሚያል ስርጭት(A1;12;0.5;1) ያሳያል የ ተጠራቀመ ምናልባት ለ ተመሳሳይ ተከታታዮች: ለምሳሌ: ከሆነ A1 = 4, የ ተጠራቀመ ምናልባት ለ ተከታታዮች ነው: 0, 1, 2, 3 ወይንም 4 ጊዜዎች ራስ (ምንም-አያካትትም ወይንም).

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BINOM.DIST

ባይኖሚያል.ግልባጭ

የ ትንሹን ዋጋ ይመልሳል ለ ተጠራቀመ ባይኖሚያል ስርጭት ይበልጥ ወይንም እኩል ይሆን እንደሆን ከ መመዘኛ ዋጋ ጋር

አገባብ:

ባይኖሚያል.ግልባጭ(ሙከራዎች: የ ሙከራ ስኬቶች: አልፋ)

ሙከራዎች ጠቅላላ የ ሙከራዎች ቁጥር

ምናልባት የ ተሳካው ምናልባት የ ተሳካው ነው ለ እያንዳንዱ ሙከራ

አልፋ የ ድንበር ምናልባት ሊገኝ የሚችለው ወይንም ከ መጠኑ ያለፈው

ለምሳሌ

=የ ባይኖሚያ ምናልባት ስርጭት.ግልባጭ(8;0.6;0.9) ይመልሳል 7 የ ትንሹን ዋጋ ይመልሳል ለ ተጠራቀመ ባይኖሚያል ስርጭት ይበልጥ ወይንም እኩል ይሆን እንደሆን ከ መመዘኛ ዋጋ ጋር

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BINOM.INV

ባዶ መቁጠሪያ

የ ባዶ ክፍሎች ቁጥር ይመልሳል

አገባብ:

ባዶ መቁጠሪያ(መጠን)

የ ባዶ ክፍሎች ቁጥር ይመልሳል በ ክፍል መጠን ውስጥ መጠን

ለምሳሌ

=ባዶ መቁጠሪያ(A1:B2) ይመልሳል 4 እነዚህ ክፍሎች A1, A2, B1, እና B2 ሁሉም ባዶ ከሆኑ

ባዶ ያልሆነ መቁጠሪያ

በ ክርክሩ ውስጥ ምን ያህል ዋጋዎች እንዳሉ መቁጠሪያ የ ገቡ ጽሁፎች ይቆጠራሉ: ምንም ባዶ ሀረግ ቢይዙም እንደ እርዝመት 0. ክርክር ማዘጋጃ ወይንም ማመሳከሪያ: ባዶ ክፍሎች ወደ ማዘጋጃ ወይንም ማመሳከሪያ ይተዋል

አገባብ:

COUNTA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

ለምሳሌ

የሚገቡት 2, 4, 6 እና ስምንት በ ዋጋ ከ 1-4 ሜዳዎች ውስጥ ይቆጠራሉ

=ክርክር መቁጠሪያ(2;4;6;"ስምንት") = 4. የ መቁጠሪያ ዋጋ ስለዚህ 4.

ኢንተርሴፕት

መስመሩ የሚገናኝበትን ነጥብ ማስሊያ የ y-ዋጋዎች በ መጠቀም ያልታወቀ የ x-ዋጋዎች እና የ y-ዋጋዎች

አገባብ:

ኢንተርሴፕት(ዳታY: ዳታX)

ዳታ Y ለ መመልከቻ ወይንም ለ ዳታ ጥገኛ ማሰናጃ ነው

ዳታ X ለ መመልከቻ ወይንም ለ ዳታ ጥገኛ ማሰናጃ ነው

ስሞች ማዘጋጃ ወይንም ማመሳከሪያዎ ቁጥሮች የያዙ እዚህ መጠቀም አለብዎት: ቁጥሮች በ ቀጥታ ማስገባት ይችላሉ

ለምሳሌ

ኢንተርሴፕት ለ ማስላት ይጠቀሙ ክፍሎች D3:D9 እንደ የ y ዋጋ እና C3:C9 እንደ የ x ዋጋ ከ ሰንጠረዥ ምሳሌ ውስጥ: ማስገቢያው እንደሚከተለው ነው:

=ኢንተርሴፕት(D3:D9;C3:C9) = 2.15.

የ ቀኝ-ጭራ ምናልባት የ ቺ ስኴር.ስርጭት.ግልባጭ

የ ባለ አንድ-ጭራ ምናልባት ለ ቺ ስኴር-ስርጭት ይመልሳል

አገባብ:

የ ቀኝ-ጭራ ምናልባት የ ቺ ስኴር.ስርጭት.ግልባጭ (ቁጥር: የ ዲግሪዎች ነፃነት)

ቁጥር ዋጋ ነው ለ ስህተት ምናልባት

የ ዲግሪዎች ነፃነት የ ዲግሪዎች ነፃነት ለ መሞከሪያ

ለምሳሌ

ዳይ ቢወረወር 1020 ጊዜ: የ ዳይ ቁጥሮች ከ 1 እስከ 6 የሚወጣው 195, 151, 148, 189, 183 እና 154 ጊዜ ነው (የታዩት ዋጋዎች) መላምት: ዳይ የ ተወሰነ አይደለም ለ መሞከር

የ ቺ ስኴር ስርጭት ለ በደፈናው ናሙና የሚወሰነው በ መቀመሪያ ነው ከ ላይ በ ተሰጠው መሰረት: የሚጠበቀው ዋጋ ለ ተሰጠው ቁጥር በ ዳይ ላይ ለ n ጊዜ 1/6, ስለዚህ 1020/6 = 170, መቀመሪያ ይመልሳል የ ቺ ስኴር ዋጋ 13.27.

ይህ (የታየው) የ ቺ ስኴር ይበልጣል ከ ወይንም እኩል ነው ከ (አስተያየት) የ ቺ ስኴር የ ባለ አንድ-ጭራ ምናልባት: መላምት ይወገዳል: ልዩነቱ በ አስተያየት እና በሞመከሪያ መካከል በጣም ትልቅ ነው: የታየው የ ቺ ስኴር ያንሳል ከ የ ባለ አንድ-ጭራ ምናልባት: መላምት ያረጋገጣል ከታየው ምናልባት ስህተት ውስጥ

=ቺስኴር.ግልባጭ.የ ቀኝ ጭራ(0.05;5) ይመልሳል 11.0704976935.

=ቺስኴር.ግልባጭ.የ ቀኝ ጭራ(0.02;5) ይመልሳል 13.388222599.

የ ምናልባት ስህተት ከሆነ 5%, ዳይ እውነት አይደለም: የ ምናልባት ስህተት ከሆነ 2%, የ ተወሰነ መሆኑን ለማመን ምንም ምክንያት አይኖርም

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV.RT

የ ቤታ ስርጭት ተግባር

የ ተጠራቀመ ስርጭት ተግባር ይመልሳል

አገባብ:

BETADIST(Number; Alpha; Beta [; Start [; End [; Cumulative]]])

ቁጥር ዋጋ ነው በ መጀመሪያ እና መጨረሻ መካከል የሚገኝ ተግባር ለ መገምገም

አልፋ የ ስርጭት ደንብ ነው

ቤታ የ ስርጭት ደንብ ነው

መጀመሪያ (በ ምርጫ) የ ዝቅተኛው ጠርዝ ለ ቁጥር

መጨረሻ (በ ምርጫ) የ ዝቅተኛው ጠርዝ ለ ቁጥር

የ ተጠራቀመ (በ ምርጫ) መሆን ይችላል 0 ወይንም ሀሰት ለማስላት የ ምናልባት መጠን ተግባር: ሌላ ማንኛውም ዋጋ መሆን ይችላል ወይንም እውነት ወይንም ማስቀረት ይቻላል ለማስላት የ ተጠራቀመ ስርጭት ተግባር

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

ለምሳሌ

=የ ቤታ ስርጭት(0.75;3;4) ይመልሳል ዋጋ 0.96

የ ቤታ ስርጭት ግልባጭ ተግባር

Returns the inverse of the cumulative Beta probability density function.

አገባብ:

BETAINV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

Number is the probability associated with the Beta distribution for the given arguments Alpha and Beta.

Alpha is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Beta is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Start (optional) is the lower bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 0.

End (optional) is the upper bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 1.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

ለምሳሌ

=BETAINV(0.5;5;10) returns the value 0.3257511553.

BETAINV Wiki page

የ ቤታ.ግልባጭ

Returns the inverse of the cumulative Beta probability density function.

አገባብ:

BETA.INV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

Number is the probability associated with the Beta distribution for the given arguments Alpha and Beta.

Alpha is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Beta is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Start (optional) is the lower bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 0.

End (optional) is the upper bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 1.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

ለምሳሌ

=BETA.INV(0.5;5;10) returns the value 0.3257511553.

BETA.INV Wiki page

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BETA.INV

የ ተጠራቀመ.ስርጭት

የ ቤታ ተግባር ይመልሳል

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


አገባብ:

BETA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative [; Start [; End]])

ቁጥር (ያስፈልጋል) ዋጋ ነው በ መጀመሪያ እና በ መጨረሻ መካከል የሚገኝ ተግባር ለ መገምገም

አልፋ (ያስፈልጋል) የ ስርጭት ደንብ ነው

ቤታ (ያስፈልጋል) የ ስርጭት ደንብ ነው

የ ተጠራቀመ (ያስፈልጋል) መሆን ይችላል 0 ወይንም ሀሰት ለማስላት የ ምናልባት መጠን ተግባር: ሌላ ማንኛውም ዋጋ መሆን ይችላል ወይንም እውነት ወይንም ማስቀረት ይቻላል ለማስላት የ ተጠራቀመ ስርጭት ተግባር

መጀመሪያ (በ ምርጫ) የ ዝቅተኛው ጠርዝ ለ ቁጥር

መጨረሻ (በ ምርጫ) የ ዝቅተኛው ጠርዝ ለ ቁጥር

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

ለምሳሌ

=ቤታ.ስርጭት(2;8;10;1;1;3) ይመልሳል ዋጋ 0.6854706

=ቤታ.ስርጭት(2;8;10;0;1;3) ይመልሳል ዋጋ 1.4837646

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BETA.DIST

የ ቺ መሞከሪያ

የ ልዩነት ምናልባት ለ በደፈናው ስርጭት ለ ሁለት ተከታታይ መሞከሪያዎች የ ቺ ስኴር-መሞከሪያ መሰረት ባደረገ ነፃ ለመሆን የ ቺ ስኴር-መሞከሪያ ይመልሳል የ ቺ-ስኴር ስርጭት ለ ዳታው

ምናልባት የሚወሰነው በ ቺ ስርጭት ነው: እንዲሁም መወሰን ይቻላል በ የ ቺ ስርጭት: ይህ ቺ ስኴር በ ደፈናው ናሙና ማለፍ አለበት እንደ ደንብ ከ ዳታ ረድፍ ይልቅ

አገባብ:

የ ቺ መሞከሪያ(ዳታB: ዳታE)

ዳታB ማዘጋጃ ነው ለሚታየው

ዳታE መጠን ነው ለሚጠበቀው ዋጋ

ለምሳሌ

ዳታ_B (ታይቷል)

ዳታ_E (የሚጠበቅ)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=የ ቺ መሞከሪያ(A1:A6;B1:B6) እኩል ነው ከ 0.02. ይህ ምናልባት ነው በቂ ነው ለታየው ዳታ አስተያየት ለ ቺ-ስኴር ስርጭት

የ ቺ ስርጭት

የ ምናልባት ዋጋ ይመልሳል ለ ተጠቆመው ለ ቺ ስኴር መላምት ማረጋገጫ: የ ቺ ስርጭት ያወዳድራል ከ ቺ ስኴር ዋጋ ጋር ለ ተሰጠው በ ደፈናው ናሙና ለሚሰላው ድምር (የሚታየው ዋጋ-ለሚጠበቀው ዋጋ)^2/ ለሚጠበቀው ዋጋ ለ ሁሉም ዋጋዎች አስተያየት ለ ቺ ስኴር ስርጭት እና ይወስናል ለዚህ ምናልባት ስህተት ለሚሞከረው መላምት

ምናልባት የሚወሰነው በ ቺ ስርጭት ነው እንዲሁም መወሰን ይቻላል በ ቺ መሞከሪያ

አገባብ:

የ ቺ ስርጭት(ቁጥር: የ ዲግሪዎች ነፃነት)

ቁጥር የ ቺ-ስኴር ዋጋ ለ በ ደፈናው ናሙና የሚጠቀሙበት ለ መወሰን የ ምናልባት ስህተት

የ ዲግሪዎች ነፃነት የ ዲግሪዎች ነፃነት ለ መሞከሪያ

ለምሳሌ

=የ ቺ ስርጭት(13.27; 5) እኩል ነው ከ 0.02.

የ ቺ ስኴር ዋጋ ለ በደፈናው ናሙና 13.27 ከሆነ እና ሙከራው የ 5 ዲግሪዎች ነፃነት ካለው: ከዛ መላምቱ ይታሰባል በ ምናልባት ስህተት 2%.

የ ቺ ስኴር ስርጭት

የ ምናልባት መጠን ተግባር ይመልሳል ወይንም የ ተጠራቀመ ስርጭት ተግባር ለ ቺ-ስኴር ስርጭት

አገባብ:

CHISQDIST(Number; Degrees Of Freedom [; Cumulative])

ቁጥር ቁጥር ነው የ ተግባር ዋጋ የሚሰላበት

የ ዲግሪዎች ነፃነት የ ዲግሪዎች ነፃነት ነው ለ ቺ-ስኴር ተግባር

የ ተጠራቀመ (በ ምርጫ) መሆን ይችላል 0 ወይንም ሀሰት ለማስላት የ ምናልባት መጠን ተግባር: ሌላ ማንኛውም ዋጋ መሆን ይችላል ወይንም እውነት ወይንም ማስቀረት ይቻላል ለማስላት የ ተጠራቀመ ስርጭት ተግባር

የ ቺ ስኴር ግልባጭ

የ ቺ ስኴር ስርጭት ግልባጭ

አገባብ:

CHISQINV(Probability; Degrees of Freedom)

ምናልባት የ ምናልባት ዋጋ ነው: የ ቺ-ስኴር ስርጭት ግልባጭ የሚሰላበት

የ ዲግሪዎች ነፃነት የ ዲግሪዎች ነፃነት ነው ለ ቺ-ስኴር ተግባር

የ ቺ ስኴር.መሞከሪያ

የ ልዩነት ምናልባት ለ በደፈናው ስርጭት ለ ሁለት ተከታታይ መሞከሪያዎች የ ቺ ስኴር-መሞከሪያ መሰረት ባደረገ ነፃ ለመሆን የ ቺ ስኴር.መሞከሪያ ይመልሳል የ ቺ-ስኴር ስርጭት ለ ዳታው

ምናልባት የሚወሰነው በ ቺ ስኴር.መሞከሪያ እንዲሁም መወሰን ይቻላል በ ቺ ስኴር ስርጭት: ይህ ቺ ስኴር በ ደፈናው ናሙና ማለፍ አለበት እንደ ደንብ ከ ዳታ ረድፍ ይልቅ

አገባብ:

የ ቺ ስኴር.መሞከሪያ(ዳታB: ዳታE)

ዳታB ማዘጋጃ ነው ለሚታየው

ዳታE መጠን ነው ለሚጠበቀው ዋጋ

ለምሳሌ

ዳታ_B (ታይቷል)

ዳታ_E (የሚጠበቅ)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=የ ቺ መሞከሪያ(A1:A6;B1:B6) እኩል ነው ከ 0.0209708029. ይህ ምናልባት ነው በቂ ነው ለታየው ዳታ አስተያየት ለ ቺ-ስኴር ስርጭት

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.TEST

የ ቺ ስኴር.ስርጭት

የ ምናልባት መጠን ተግባር ይመልሳል ወይንም የ ተጠራቀመ ስርጭት ተግባር ለ ቺ-ስኴር ስርጭት

አገባብ:

የ ቺ ስኴር.ስርጭት(ቁጥር: የ ዲግሪዎች ነፃነት: የ ተጠራቀመ)

ቁጥር የ ቺ-ስኴር ዋጋ ለ በ ደፈናው ናሙና የሚጠቀሙበት ለ መወሰን የ ምናልባት ስህተት

የ ዲግሪዎች ነፃነት የ ዲግሪዎች ነፃነት ለ መሞከሪያ

የ ተጠራቀመ መሆን ይችላል 0 ወይንም ሀሰት ለማስላት የ ምናልባት መጠን ተግባር: ሌላ ማንኛውም ዋጋ መሆን ይችላል ወይንም እውነት ለ ማስላት የ ተጠራቀመ ስርጭት ተግባር

ለምሳሌ

=የ ቺ ስኴር.ስርጭት(3; 2; 0) እኩል ነው ከ 0.1115650801, የ ምናልባት መጠን ተግባር ከ 2 ዲግሪዎች ነፃነት ጋር: በ x = 3.

=የ ቺ ስኴር.ስርጭት(3; 2; 1) እኩል ነው ከ 0.7768698399, የ ተጠራቀመ የ ቺ-ስኴር ስርጭት ከ 2 ዲግሪዎች ነፃነት ጋር: በ ዋጋ x = 3.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST

የ ቺ ስኴር.ስርጭት.የ ቀኝ-ጭራ

የ ምናልባት ዋጋ ይመልሳል ለ ተጠቆመው ለ ቺ ስኴር መላምት ማረጋገጫ: የ ቺ ስኴር ስርጭት የ ቀኝ-ጭራ ያወዳድራል ከ ቺ ስኴር ዋጋ ጋር ለ ተሰጠው በ ደፈናው ናሙና ለሚሰላው ድምር (የሚታየው ዋጋ-ለሚጠበቀው ዋጋ)^2/ ለሚጠበቀው ዋጋ ለ ሁሉም ዋጋዎች አስተያየት ለ ቺ ስኴር ስርጭት እና ይወስናል ለዚህ ምናልባት ስህተት ለሚሞከረው መላምት

ምናልባት የሚወሰነው በ ቺ ስኴር.ስርጭት የ ቀኝ-ጭራ ነው እንዲሁም መወሰን ይቻላል በ ቺ መሞከሪያ

አገባብ:

ቺ ስኴር.ስርጭት የ ቀኝ-ጭራ(ቁጥር: የ ዲግሪዎች ነፃነት)

ቁጥር የ ቺ-ስኴር ዋጋ ለ በ ደፈናው ናሙና የሚጠቀሙበት ለ መወሰን የ ምናልባት ስህተት

የ ዲግሪዎች ነፃነት የ ዲግሪዎች ነፃነት ለ መሞከሪያ

ለምሳሌ

=የ ቺ ስኴር.ስርጭት የ ቀኝ-ጭራ(13.27; 5) እኩል ነው ከ 0.0209757694.

የ ቺ ስኴር ዋጋ ለ በደፈናው ናሙና 13.27 ከሆነ እና ሙከራው የ 5 ዲግሪዎች ነፃነት ካለው: ከዛ መላምቱ ይታሰባል በ ምናልባት ስህተት 2%.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST.RT

የ ቺ ስኴር.ግልባጭ

የ ግራ-ጭራ ምናልባት ለ ቺ-ስኴር ስርጭት ይመልሳል

አገባብ:

የ ቺ ስኴር.ግልባጭ(ምናልባት: የ ዲግሪዎች ነፃነት)

ምናልባት የ ምናልባት ዋጋ ነው: የ ቺ-ስኴር ስርጭት ግልባጭ የሚሰላበት

የ ዲግሪዎች ነፃነት የ ዲግሪዎች ነፃነት ነው ለ ቺ-ስኴር ተግባር

ለምሳሌ

=የ ቺ ስኴር.ግልባጭ(0,5;1) ይመልሳል 0.4549364231.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV

የ ቺ ግልባጭ

የ ባለ አንድ-ጭራ ምናልባት ለ ቺ ስኴር-ስርጭት ይመልሳል

አገባብ:

የ ቺ ግልባጭ(ቁጥር: የ ዲግሪዎች ነፃነት)

ቁጥር ዋጋ ነው ለ ስህተት ምናልባት

የ ዲግሪዎች ነፃነት የ ዲግሪዎች ነፃነት ለ መሞከሪያ

ለምሳሌ

ዳይ ቢወረወር 1020 ጊዜ: የ ዳይ ቁጥሮች ከ 1 እስከ 6 የሚወጣው 195, 151, 148, 189, 183 እና 154 ጊዜ ነው (የታዩት ዋጋዎች) መላምት: ዳይ የ ተወሰነ አይደለም ለ መሞከር

የ ቺ ስኴር ስርጭት ለ በደፈናው ናሙና የሚወሰነው በ መቀመሪያ ነው ከ ላይ በ ተሰጠው መሰረት: የሚጠበቀው ዋጋ ለ ተሰጠው ቁጥር በ ዳይ ላይ ለ n ጊዜ 1/6, ስለዚህ 1020/6 = 170, መቀመሪያ ይመልሳል የ ቺ ስኴር ዋጋ 13.27.

ይህ (የታየው) የ ቺ ስኴር ይበልጣል ከ ወይንም እኩል ነው ከ (አስተያየት) የ ቺ ስኴር የ ባለ አንድ-ጭራ ምናልባት: መላምት ይወገዳል: ልዩነቱ በ አስተያየት እና በሞመከሪያ መካከል በጣም ትልቅ ነው: የታየው የ ቺ ስኴር ያንሳል ከ የ ባለ አንድ-ጭራ ምናልባት: መላምት ያረጋገጣል ከታየው ምናልባት ስህተት ውስጥ

=የ ቺ ግልባጭ(0.05;5) ይመልሳል 11.07.

=የ ቺ ግልባጭ(0.02;5) ይመልሳል 13.39.

የ ምናልባት ስህተት ከሆነ 5%, ዳይ እውነት አይደለም: የ ምናልባት ስህተት ከሆነ 2%, የ ተወሰነ መሆኑን ለማመን ምንም ምክንያት አይኖርም

የ ኤክስፖኔንሺያል ስርጭት

የ ኤክስፖኔንሺያል ስርጭት ይመልሳል

አገባብ:

የ ኤክስፖኔንሺያል ስርጭት(ቁጥር: ላምባዳ: የ ተጠራቀመው)

ቁጥር ዋጋ ነው ለ ተግባር

ላምባዳ የ ዋጋ ደንብ ነው

ጥርቅም የ ሎጂካል ዋጋ ነው የሚወስን የ ተግባር ፎርም ጥርቅም = 0 የሚያሰላው የ መጠን ተግባር ነው: እና ጥርቅም = 1 የሚያሰላው ስርጭት ነው

ለምሳሌ

=ኤክስፖነኒሺያል ስርጭት(3;0.5;1) ይመልሳል 0.78.

የ ኤክስፖኔንሺያል.ስርጭት

የ ኤክስፖኔንሺያል ስርጭት ይመልሳል

አገባብ:

የ ኤክስፖኔንሺያል.ስርጭት(ቁጥር: ላምባዳ; የ ተጠራቀመው)

ቁጥር ዋጋ ነው ለ ተግባር

ላምባዳ የ ዋጋ ደንብ ነው

ጥርቅም የ ሎጂካል ዋጋ ነው የሚወስን የ ተግባር ፎርም ጥርቅም = 0 የሚያሰላው የ መጠን ተግባር ነው: እና ጥርቅም = 1 የሚያሰላው ስርጭት ነው

ለምሳሌ

=ኤክስፖነኒሺያል.ስርጭት(3;0.5;1) ይመልሳል 0.7768698399.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.EXPON.DIST

Please support us!