የ ተጨ-ማሪ ተግባሮች: መመርመሪያ ተግባሮች ዝርዝር ክፍል አንድ

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


ይህን ትእዛዝ ለ መፈጸም...

ተግባር - ማስገቢያ - ምድብ ተጨማሪ -ዎች


ሁለት ቁጥሮች እኩል እንደሆኑ ያለበዚያ 0 ይመልሳል

ውጤቱ እውነት (1) ይሆናል ሁለቱ ቁጥሮች እንደ ክርክር የ ቀረበው እኩል ከሆነ: ያለበለዚያ ሀሰት (0) ይሆናል

አገባብ:

DELTA(Number1 [; Number2])

ለምሳሌ

=ዴልታ(1;2) ይመልሳል 0.

ሄክሳ2ባይነሪ

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the hexadecimal number string entered.

አገባብ:

HEX2BIN(Number [; Places])

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

ቦታዎች ማለት የ ቦታዎች ቁጥር ነው ለ ውጤት

ለምሳሌ

=HEX2BIN("6a";8) returns "01101010".

ሄክሳ2ኦክታል

The result is the string representing the number in octal form for the hexadecimal number string entered.

አገባብ:

HEX2OCT(Number [; Places])

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

ቦታዎች ማለት የ ቦታዎች ቁጥር ነው ለ ውጤት

ለምሳሌ

=HEX2OCT("6a";4) returns "0152".

ሄክሳ2ዴሲማል

The result is the number for the hexadecimal number string entered.

አገባብ:

ሄክሳ2ዴሲማል(ቁጥር)

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

ለምሳሌ

=ሄክሳ2ዴሲማል("6a") ይመልሳል 106.

ባይነሪ2ሄክስ

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the binary (base-2) number string entered.

አገባብ:

BIN2HEX(Number [; Places])

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Places means the number of places to be output.

ለምሳሌ

=BIN2HEX("1100100";6) returns "000064".

ባይነሪ2ኦክታል

The result is the string representing the number in octal form for the binary (base-2) number string entered.

አገባብ:

BIN2OCT(Number [; Places])

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

ቦታዎች ማለት የ ቦታዎች ቁጥር ነው ለ ውጤት

ለምሳሌ

=BIN2OCT("1100100";4) returns "0144".

ባይነሪ2ዴሲማል

The result is the number for the binary (base-2) number string entered.

አገባብ:

ባይነሪ2ዴሲማል(ቁጥር)

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

ለምሳሌ

=BIN2DEC("1100100") returns 100.

ቤሴልI

የ ተሻሻለውን የ ቤሴል ተግባር ያሰላል ለ መጀመሪያው አይነት In(x).

አገባብ:

ቤሴልI(X; N)

X ዋጋ ነው ተግባር የሚሰላበት

N አዎንታዊ ኢንቲጀር ነው (N >= 0) የሚወክለው ደንብ የ ቤሴል ተግባር In(x). ነው

ለምሳሌ

=ቤሴልI(3.45, 4), ይመልሳል 0.651416873060081

=ቤሴልI(3.45, 4.333), ይመልሳል 0.651416873060081, እንደ ላይኛው ተመሳሳይ ነው: ምክንያቱም የ ክፍልፋይ አካል ለ N ይተዋል

=ቤሴልI(-1, 3), ይመልሳል -0.022168424924332

አስተያየት ለ ERFC.በ ትክክል

ተጨማሪ ዋጋዎች ይመልሳል ለ ጋውሺያን ስህተት አካል በ x እና በ ኢንፊኒቲ መካከል

አገባብ:

አስተያየት ለ ERFC.በ ትክክል(ዝቅተኛ መጠን)

ዝቅተኛ መጠን ዝቅተኛ መጠን ነው የ ጠቅላላው ኢንቲግራል አካል

ለምሳሌ

=ERFC.PRECISE(1) ይመልሳል 0.157299.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

የ ስህተት ተግባር

የ ጋውሺያን ስህተት የ ተዋሀደ አካል ዋጋዎች ይመልሳል

አገባብ:

ERF(LowerLimit [; UpperLimit])

ዝቅተኛ መጠን ዝቅተኛ መጠን ነው የ ጠቅላላው ኢንቲግራል አካል

UpperLimit is optional. It is the upper limit of the integral. If this value is missing, the calculation takes place between 0 and the lower limit.

ለምሳሌ

=ERF(0;1) ይመልሳል 0.842701.

የ ስህተት ተግባር አስተያየት

ተጨማሪ ዋጋዎች ይመልሳል ለ ጋውሺያን ስህተት አካል በ x እና በ ኢንፊኒቲ መካከል

አገባብ:

የ ስህተት ተግባር አስተያየት(ዝቅተኛ መጠን)

ዝቅተኛ መጠን ዝቅተኛ መጠን ነው የ ጠቅላላው

ለምሳሌ

=ERFC(1) ይመልሳል 0.157299.

የ ስህተት ዝቅተኛ እና ከፍተኛ.ትክክለኛ

ዋጋዎች ይመልሳል የ ጋውሺያን ስህተት አካል በ 0 እና በ ተሰጠው መጠን መካከል

አገባብ:

የ ስህተት ዝቅተኛ እና ከፍተኛ.ትክክለኛ(ዝቅተኛ መጠን)

LowerLimit is the limit of the integral. The calculation takes place between 0 and this limit.

ለምሳሌ

=የ ስህተት ዝቅተኛ እና ከፍተኛ.ትክክለኛ(1) ይመልሳል 0.842701.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

የ ቤሴልJ ተግባር ማስሊያ

የ ቤሴል ተግባር ያሰላል ለ መጀመሪያው አይነት Jn(x) (የ ሲሊንደር ተግባር)

አገባብ:

የ ቤሴልJ ተግባር ማስሊያ(X; N)

X ዋጋ ነው ተግባር የሚሰላበት

N አዎንታዊ ኢንቲጀር ነው (N >= 0) የሚወክለው ደንብ የ ቤሴል ተግባር Jn(x) ነው

ለምሳሌ

=ቤሴልJ(3.45, 4), ይመልሳል 0.196772639864984

=ቤሴልJ(3.45, 4.333), ይመልሳል 0.196772639864984, እንደ ላይኛው ተመሳሳይ ነው: ምክንያቱም የ ክፍልፋይ አካል ለ N ይተዋል

=ቤሴልJ(-1, 3), ይመልሳል -0.019563353982668

የ ቤሴልK

የ ተሻሻለውን ቤሴል ተግባር ያሰላል ለ ሁለተኛ አይነት Kn(x).

አገባብ:

የ ቤሴልK(X; N)

X አዎንታዊ ዋጋ ነው: (X > 0) ተግባር የሚሰላበት

N አዎንታዊ ኢንቲጀር ነው (N >= 0) የሚወክለው ደንብ የ ቤሴል ተግባር Kn(x) ነው

ለምሳሌ

=ቤሴልK(3.45, 4), ይመልሳል 0.144803466373734

=ቤሴልK(3.45, 4.333), ይመልሳል 0.144803466373734, እንደ ላይኛው ተመሳሳይ ነው: ምክንያቱም የ ክፍልፋይ አካል ለ N ይተዋል

=ቤሴልK(0, 3), ይመልሳል ስህተት:502 – ዋጋ የሌለው ክርክር (X=0)

የ ቤሴልY

የ ቤሴል ተግባር ያሰላል ሁለተኛ አይነት Yn(x).

አገባብ:

ቤሴልY(X; N)

X አዎንታዊ ዋጋ ነው: (X > 0) ተግባር የሚሰላበት

N አዎንታዊ ኢንቲጀር ነው (N >= 0) የሚወክለው ደንብ የ ቤሴል ተግባር Yn(x). ነው

ለምሳሌ

=ቤሴልY(3.45, 4), ይመልሳል -0.679848116844476

=ቤሴልY(3.45, 4.333), ይመልሳል -0.679848116844476, እንደ ላይኛው ተመሳሳይ ነው: ምክንያቱም የ ክፍልፋይ አካል ለ N ይተዋል

=ቤሴልY(0, 3), ይመልሳል ስህተት:502 – ዋጋ የሌለው ክርክር (X=0)

ይበልጣል ወይንም እኩል ነው

ውጤቱ ነው 1 ከሆነ ቁጥር ይበልጣል ወይንም እኩል ነው ለ ደረጃ.

አገባብ:

GESTEP(Number [; Step])

ለምሳሌ

=GESTEP(5;1) ይመልሳል 1.

ዴሲማል2ሄክሳ ዴሲማል

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the number entered.

አገባብ:

DEC2HEX(Number [; Places])

Number is a number. If Number is negative, the function returns a hexadecimal number string with 10 characters (40 bits). The most significant bit is the sign bit, the other 39 bits return the value.

ቦታዎች ማለት የ ቦታዎች ቁጥር ነው ለ ውጤት

ለምሳሌ

=DEC2HEX(100;4) returns "0064".

ዴሲማል2ባይነሪ

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the number entered.

አገባብ:

DEC2BIN(Number [; Places])

Number is a number between -512 and 511. If Number is negative, the function returns a binary number string with 10 characters. The most significant bit is the sign bit, the other 9 bits return the value.

ቦታዎች ማለት የ ቦታዎች ቁጥር ነው ለ ውጤት

ለምሳሌ

=DEC2BIN(100;8) returns "01100100".

ዴሲማል2ኦክታል

The result is the string representing the number in octal form for the number entered.

አገባብ:

DEC2OCT(Number [; Places])

Number is a number. If Number is negative, the function returns an octal number string with 10 characters (30 bits). The most significant bit is the sign bit, the other 29 bits return the value.

ቦታዎች ማለት የ ቦታዎች ቁጥር ነው ለ ውጤት

ለምሳሌ

=DEC2OCT(100;4) returns "0144".

Please support us!