የ ጽሁፍ ተግባር

ይህ ክፍል የያዘው መግለጫ የ ጽሁፍ ተግባሮች ነው

ይህን ትእዛዝ ለ መፈጸም...

ማስገቢያ - ተግባር - ምድብ ጽሁፍ


Using double quotation marks in formulas

To include a text string in a formula, place the text string between two double quotation marks (") and Calc takes the characters in the string without attempting to interpret them. For example, the formula ="Hello world!" displays the text string Hello world! in the cell, with no surrounding double quotation marks.

The more complex formula =CONCATENATE("Life is really simple, "; "but we insist on making it complicated "; "(Confucius).") concatenates three individual strings in double quotation marks, outputting Life is really simple, but we insist on making it complicated (Confucius).

To place a literal double quotation mark within a string inside a formula, two methods can be used:

  1. You can "escape" the double quotation mark with an additional double quotation mark, and Calc treats the escaped double quotation mark as a literal value. For example, the formula ="My name is ""John Doe""." outputs the string My name is "John Doe". Another simple example is the formula =UNICODE("""") which returns 34, the decimal value of the Unicode quotation mark character (U+0022) — here the first and fourth double quotation marks indicate the beginning and end of the string, while the second double quotation mark escapes the third.

  2. You can use the CHAR function or the UNICHAR function to insert a double quotation mark. For example, the formula =UNICHAR(34) & "The Catcher in the Rye" & UNICHAR(34) & " is a famous book by J. D. Salinger." displays the string "The Catcher in the Rye" is a famous book by J. D. Salinger.

Be aware that Calc's AutoCorrect function may modify double quotation marks. AutoCorrect should not change the double quotation marks within formula cells but may change those used in non-formula cells containing text. For example, if you copy a string that is surrounded by some other form of typographical double quotation marks, such as the left double quotation mark (U+201C) and the right double quotation mark (U+201D), and then paste into a formula cell, an error may result. Open the Double Quotes area of the Tools - AutoCorrect Options - Localized Options dialog to set the characters used to automatically correct the start and end typographical double quotation marks. Uncheck the Replace toggle button to disable the feature.

ARABIC

Returns the numeric value corresponding to a Roman number expressed as text.

ASC

Converts double-byte (full-width) characters to single-byte (half-width) ASCII and katakana characters.

JIS

Converts single-byte (half-width) ASCII or katakana characters to double-byte (full-width) characters.

REGEX

Matches and extracts or optionally replaces text using regular expressions.

ROMAN

Converts a number into a Roman numeral. The value range must be between 0 and 3999. A simplification mode can be specified in the range from 0 to 4.

VALUE

Converts the string representation of a number to numeric form. If the supplied string is a valid date, time, or date-time, the corresponding date-time serial number is returned.

WEBSERVICE

አንዳንድ የ ዌብ ይዞታዎችን ያግኙ ከ URI.

FILTERXML

መፈጸሚያ የ Xመንገድ መግለጫ ለ XML ሰነድ

ENCODEURL

የ URL-መቀየሪያ ሀረግ ይመልሳል

BAHTTEXT

ቁጥር መቀየሪያ ወደ Thai ጽሁፍ: የ Thai ገንዘብ ስሞችንም ያካትታል

አገባብ:

BAHTTEXT(ቁጥር)

ቁጥር ቁጥር ነው: "Baht" ይጨመራል ወደ አስፈላጊ አካል ቁጥር ውስጥ: እና "Satang" ይጨመራል ወደ ዴሲማል አካል ቁጥር ውስጥ

ለምሳሌ

=BAHTTEXT(12.65) ሀረግ ይመልሳል በ Thai ባህሪዎች በ "Twelve Baht and sixty five Satang".

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BAHTTEXT

LEFTB

የ መጀመሪያውን ባህሪ የ ድርብ ባይት ባህሪዎች ጽሁፍ ይመልሳል

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


አገባብ:

LEFTB("Text" [; Number_bytes])

ጽሁፍ ጽሁፍ ነው የ ቃሉ የ መጀመሪያ ክፍል የሚወሰንበት

ቁጥር_ባይቶች (በ ምርጫ) የ ባህሪዎች ቁጥር መወሰኛ እርስዎ የሚፈልጉትን በ ግራ ባይት የሚራገፍበት: ባይቶችን መሰረት ባደረገ ነው: ይህ ደንብ ካልተገለጸ: አንድ ባህሪ ይመልሳል

ለምሳሌ

=LEFTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

=LEFTB("中国";2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

=LEFTB("中国";3) returns "中 " (3 bytes constitute one DBCS character and a half; the last character returned is therefore a space character).

=LEFTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

=LEFTB("office";3) returns "off" (3 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

LENB

ለ ድርብ-ባይት ባህሪ ማሰናጃ (DBCS) ቋንቋዎች: ይመልሳል የ ባይቶች ቁጥር የ ተጠቀሙትን ባህሪዎች ለ መወከል በ ጽሁፍ ሀረግ ውስጥ

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


አገባብ:

እርዝመት("ጽሁፍ")

ጽሁፍ ጽሁፍ ነው እርዝመቱ የሚወሰንበት

ለምሳሌ

የ ባይት እርዝመት("中") ይመልሳል 2 (1 ድርብ ባይት ባህሪ 2 ባይቶች የያዘ).

የ ባይት እርዝመት("中国") ይመልሳል 4 (2 ድርብ ባይት ባህሪዎች እያንዳንዳቸው 2 ባይቶች የያዙ).

በ ግራ ባይት("ቢሮ") ይመልሳል 6 (6 ምንም-ድርብ ባይት ባህሪዎች እያንዳንዱ የያዘ 1 ባይት).

=እርዝመትB("እንደምን ዋሉ") ይመልሳል 7

=እርዝመትB(12345.67) ይመልሳል 8.

MIDB

የ ጽሁፍ ሀረግ በ DBCS ጽሁፍ ውስጥ ይመልሳል: ደንቡ የሚገልጸው የ መጀመሪያውን ቦታ እና የ ባህሪዎች ቁጥር ነው

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


አገባብ:

የተወሰነ ቁጥር ባህሪ ከ ጽሁፍ ሀረግ ውስጥ ይመልሳል("ጽሁፍ": መጀመሪያ: ቁጥር_ባይቶች)

ጽሁፍ ጽሁፍ ነው የሚራገፈውን ባህሪ የያዘው

መጀመሪያ ቦታ ነው የ መጀመሪያ ባህሪ በ ጽሁፍ ውስጥ የሚራገፍበት

ቁጥር_ባይቶች የሚወስነው የ ባህሪዎች ቁጥር ነው: መሀከለኛው ባይት ጽሁፍ ከ ባይቶች ውስጥ ይመልሳል

ለምሳሌ

=MIDB("中国";1;0) returns "" (0 bytes is always an empty string).

=MIDB("中国";1;1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and therefore the result is a space character).

=MIDB("中国";1;2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

=MIDB("中国";1;3) returns "中 " (3 bytes constitute one and a half DBCS character; the last byte results in a space character).

=MIDB("中国";1;4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

=MIDB("中国";2;1) returns " " (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; 1 space character is returned).

=MIDB("中国";2;2) returns " " (byte position 2 points to the last half of the first character in the DBCS string; the 2 bytes asked for therefore constitutes the last half of the first character and the first half of the second character in the string; 2 space characters are therefore returned).

=MIDB("中国";2;3) returns " 国" (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; a space character is returned for byte position 2).

=MIDB("中国";3;1) returns " " (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, but 1 byte is only half a DBCS character and a space character is therefore returned instead).

=MIDB("中国";3;2) returns "国" (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, and 2 bytes constitute one DBCS character).

=MIDB("office";2;3) returns "ffi" (byte position 2 is at the beginning of a character in a non-DBCS string, and 3 bytes of a non-DBCS string constitute 3 characters).

RIGHTB

ይመልሳል የ መጨረሻ ባህሪ ወይንም ባህሪዎች ለ ጽሁፍ ከ ድርብ ባይቶች ባህሪዎች ማሰናጃ ጋር (DBCS).

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


አገባብ:

RIGHTB("Text" [; Number_bytes])

ጽሁፍ ጽሁፍ ነው የ ቀኙ አካል የሚወሰንበት

Number_bytes (optional) specifies the number of characters you want RIGHTB to extract, based on bytes. If this parameter is not defined, one byte is returned.

ለምሳሌ

በ ቀኝ ባይት("中国";1) ይመልሳል " " (1 ባይት ብቻ ግማሽ ድርብ ባይት ባህሪ እና የ ክፍተት ባህሪ በ ምትኩ ይገባል).

በ ቀኝ ባይት("中国";2) ይመልሳል "国" (2 ባይቶች የሚፈጥሩት አንድ ሙሉ ድርብ ባይት ባህሪ ነው)

በ ቀኝ ባይት("中国";3) ይመልሳል " 国" (3 ባይቶች የሚፈጥሩት አንድ ግማሽ ድርብ ባይት ባህሪዎች ነው እና አንድ ሙሉ ድርብ ባይት ባህሪዎች ነው: ለ መጀመሪያው ግማሽ ክፍተት ይመልሳል).

በ ቀኝ ባይት("中国";4) ይመልሳል "中国" (4 ባይቶች የሚፈጥሩት ሁለት ሙሉ ድርብ ባይት ባህሪዎች ነው).

በ ቀኝ ባይት("ቢሮ";3) ይመልሳል "ice" (3 ምንም-ድርብ ባይት ባህሪ እያንዳንዱ የያዘ 1 ባይት ባህሪዎች).

T

ይህ ተግባር ይመልሳል የታለመውን ጽሁፍ: ወይንም ባዶ የ ጽሁፍ ሀረግ የታለመው ጽሁፍ ካልሆነ

አገባብ:

T(Value)

ይህ ዋጋ የ ጽሁፍ ሀረግ ከሆነ ወይንም የ ጽሁፍ ሀረግ የሚያመሳክር ከሆነ: T የ ጽሁፍ ሀረግ ይመልሳል: ያለ በለዚያ ባዶ የ ጽሁፍ ሀረግ ይመልሳል

ለምሳሌ

=T(12345) ባዶ ሀረግ ይመልሳል

=T("12345") ይህን ሀረግ ይመልሳል 12345.

መሀከለኛውን ጽሁፍ ይመልሳል

የ ጽሁፍ ሀረግ በ ጽሁፍ ውስጥ ይመልሳል: ደንቡ የሚገልጸው የ መጀመሪያውን ቦታ እና የ ባህሪዎች ቁጥር ነው

አገባብ:

ከ ጽሁፍ ሀረግ ውስጥ መሀከለኛውን ጽሁፍ ይመልሳል("ጽሁፍ": መጀመሪያ: ቁጥር)

ጽሁፍ ጽሁፍ ነው የሚራገፈውን ባህሪ የያዘው

መጀመሪያ ቦታ ነው የ መጀመሪያ ባህሪ በ ጽሁፍ ውስጥ የሚራገፍበት

ቁጥር በ ጽሁፍ አካል ውስጥ የ ባህሪዎች ቁጥር መወሰኛ

ለምሳሌ

=መሀከለኛ("office";2;2) ይመልሳል ff.

መቀየሪያ

የ ጽሁፍ ሀረግ በ ሌላ የ ጽሁፍ ሀረግ መቀየሪያ ይህን ተግባር መጠቀም ይችላሉ ለ መቀየር ሁለቱንም ባህሪዎች እና ቁጥሮች (ራሱ በራሱ ወደ ጽሁፍ ይቀየራል): የ ተግባሩ ውጤት ሁልጊዜ የሚታየው እንደ ጽሁፍ ነው: እርስዎ በበለጠ ስሌቶች መፈጸም ከፈለጉ በ ቁጥር ወደ ጽሁፍ የተቀየረ: እርስዎ እንደገና ወደ ቁጥር መቀየር አለብዎት በ መጠቀም የ ዋጋ ተግባር

ማንኛውም ጽሁፍ ቁጥሮች የያዘ በ ትምህርተ ጥቅስ ውስጥ መከበብ አለበት: እርስዎ እንደ ቁጥር እንዳይተሮገም ከፈለጉ እና ራሱ በራሱ ወደ ጽሁፍ እንዳይቀየር

አገባብ:

መቀየሪያ("ጽሁፍ": ቦታ: እርዝመት: "አዲስ ጽሁፍ")

ጽሁፍ የሚያመሳክረው የሚቀየረውን የ ጽሁፍ አካል ነው

ቦታ በ ጽሁፍ ውስጥ የሚያመሳክረው ቦታ መቀየሪያው የሚጀምርበት ነው

እርዝመት የ ባህሪ ቁጥር ነው በ ጽሁፍ ውስጥ የሚቀየረው

አዲስ ጽሁፍ የሚያመሳክረው ጽሁፍ የሚቀየረውንጽሁፍ ነው

ለምሳሌ

=መቀየሪያ("1234567";1;1;"444") ይመልሳል "444234567". አንድ ባህሪ በ ቦታ 1 ይቀየራል በ ሙሉአዲስ ጽሁፍ.

መቀየሪያ

በ ሀረግ ውስጥ አሮጌ ጽሁፍ በ አዲስ ጽሁፍ መቀየሪያ

አገባብ:

SUBSTITUTE("Text"; "SearchText"; "NewText" [; Occurrence])

ጽሁፍ ጽሁፍ ነው የ ጽሁፍ ክፋይ የሚቀየርበት

ጽሁፍ መፈለጊያ የ ጽሁፍ ክፋይ ነው የሚቀየረው (ለ ተወሰነ ቁጥር)

አዲስ ጽሁፍ ጽሁፍ ነው የሚቀየረው የ ጽሁፍ ክፋይ

ሁኔታ (በ ምርጫ) የትኛው ሁኔታ በ መፈለጊያ ጽሁፍ ውስጥ እንደሚቀየር ነው: ይህ ደንብ የ መፈለጊያ ጽሁፍ ከ ጎደለው በ ሙሉ ይቀየራል

ለምሳሌ

=መቀየሪያ("123123123";"3";"abc") ይመልሳል 12abc12abc12abc.

=መቀየሪያ("123123123";"3";"abc";2) ይመልሳል 12312abc123.

መከርከሚያ

ከ ሀረግ ውስጥ ክፍተት ማስወገጃ: ነጠላ ክፍተት ቦታ ብቻ በ መተው በ ቃሎች መካከል

አገባብ:

መከርከሚያ("ጽሁፍ")

ጽሁፍ የሚያመሳክረው ክፍተት የሚወገድበትን ነው

ለምሳሌ

=መከርከሚያ(" ሰላም አለም ") ይመልሳል ሰላም አለም ያለ ቀዳሚ እና ክፍተት ተከታይ በ ነጠላ ክፍተት በ ቃሎች መካከል

መድገሚያ

ባህሪ መድገሚያ በተሰጠው ሀረግ ቁጥር ኮፒዎች መሰረት

አገባብ:

መድገሚያ("ጽሁፍ": ቁጥር)

ጽሁፍ የሚደገመው ጽሁፍ ነው

ቁጥር የ ድግግሞሽ ቁጥር ነው

ለምሳሌ

=መድገሚያ("እንደምን አደሩ";2) ይመልሳል እንደምን አደሩ እንደምን አደሩ

tip

Refer to the REPT wiki page for more details about this function.


መፈለጊያ

የ ጽሁፍ ሀረግ መፈለጊያ በ ሌላ ሀረግ ውስጥ እርስዎ እንዲሁም ፍለጋውን ከ የት እንደሚጀምሩ መወሰን ይችላሉ: የ መፈለጊያው ደንብ ቁጥር ሊሆን ይችላሉ ወይንም ማንኛውም ሀረግ ለ ባህሪዎች: መፈለጊያው ፊደል-መመጠኛ ነው

አገባብ:

FIND("FindText"; "Text" [; Position])

ጽሁፍ መፈለጊያ የሚያመሳክረው የሚፈለገውን ጽሁፍ ነው

ጽሁፍ1 ጽሁፍ ነው ፍለጋው የሚካሄድበት

ቦታ (በ ምርጫ) በ ጽሁፍ ውስጥ ፍለጋው የሚጀመርበት ቦታ ነው

ለምሳሌ

=መፈለጊያ(76;998877665544) ይመልሳል 6.

መፈለጊያ

Returns the position of a text segment within a character string. You can set the start of the search as an option. The search text can be a number or any sequence of characters. The search is not case-sensitive. If the text is not found, returns error 519 (#VALUE).

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


አገባብ:

SEARCH("FindText"; "Text" [; Position])

ጽሁፍ መፈለጊያ የሚፈለገው ጽሁፍ ነው

ጽሁፍ1 ጽሁፍ ነው ፍለጋው የሚካሄድበት

ቦታ (በ ምርጫ) በ ጽሁፍ ውስጥ ፍለጋው የሚጀመርበት ቦታ ነው

ለምሳሌ

=መፈለጊያ(54;998877665544) ይመልሳል 10.

ማጽጃ

ሁሉም ምንም-ሊታተሙ የማይችሉ ባህሪዎች ከ ሀረግ ውስጥ ይወገዳሉ

አገባብ:

ማጽጃ("ጽሁፍ")

ጽሁፍ የሚያመሳክረው ጽሁፍ ምንም-ሊታተሙ የማይችሉ ባህሪዎችን ለ ማስወገድ ነው

ለምሳሌ

=LEN(CLEAN(CHAR(7) & "LibreOffice Calc" & CHAR(8))) returns 16, showing that the CLEAN function removes the non-printable Unicode U+0007 ("BEL") and U+0008 ("BS") characters at the beginning and end of the string argument. CLEAN does not remove spaces.

ቀኝ

የ መጨረሻውን ባህሪ ወይንም የ ጽሁፍ ባህሪዎች ይመልሳል

አገባብ:

RIGHT("Text" [; Number])

ጽሁፍ ጽሁፍ ነው የ ቀኙ አካል የሚወሰንበት

Number (optional) is the number of characters from the right part of the text. If this parameter is not defined, one character is returned.

ለምሳሌ

=በ ቀኝ("ፀሐይ";2) ይመልሳል ሐይ

በ ግራ

የ መጀመሪያውን ባህሪ ወይንም የ ጽሁፍ ባህሪዎች ይመልሳል

አገባብ:

LEFT("Text" [; Number])

ጽሁፍ ጽሁፍ ነው የ ቃሉ የ መጀመሪያ ክፍል የሚወሰንበት

ቁጥር (በ ምርጫ) የ ባህሪዎች ቁጥር መወሰኛ ለ ጽሁፍ ማስጀመሪያ: ይህ ደንብ ካልተገለጸ: አንድ ባህሪ ይመልሳል

ለምሳሌ

=በ ግራ("ውጤቶች";3) ይመልሳል “ውጤቶ”

ባህሪ

ቁጥር ወደ ባህሪ መቀየሪያ እንደ አሁኑ የ ኮድ ሰንጠረዥ ቁጥሩ ባለ ሁለት-አሀዝ ወይንም ባለ ሶስት-አሀዝ ኢንቲጀር ቁጥር ሊሆን ይችላል

ኮዶች ከ127 የሚበልጡ እንደ እርስዎ የ እርአት ባህሪዎች ካርታ ይለያያል (ለምሳሌ iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), እና ምናልባት ዝግጁ ላይሆን ይችላል

አገባብ:

ባህሪ(ቁጥር)

ቁጥር ቁጥር ነው በ 1 እና በ 255 መካከል የሚወክለው የ ኮድ ዋጋ ነው ለ ባህሪ

ለምሳሌ

=ባህሪ(100) ይመልሳል ባህሪ d.

="abc" & ባህሪ(10) & "def" የ አዲስ መስመር ባህሪ ያስገባል ወደ ሀረግ ውስጥ

ቤዝ

Converts a positive integer to a specified base into a text from the numbering system. The digits 0-9 and the letters A-Z are used.

አገባብ:

BASE(Number; Radix [; MinimumLength])

ቁጥር አዎንታዊ ኢንቲጀር ነው የሚቀየረው

Radix indicates the base of the numeral system. It may be any positive integer between 2 and 36.

አነስተኛ እርዝመት (በ ምርጫ) የሚወስነው አነስተኛ እርዝመት ነው ለ ባህሪ ቅደም ተከተል ለ ተፈጠረው: ጽሁፉ አጭር ከሆነ ከሚታየው ከ አነስተኛ እርዝመት: ዜሮዎች ይጨመራሉ በ ሀረጉ በ ግራ በኩል

ለምሳሌ

=ቤዝ(17;10;4) ይመልሳል 0017 በ ዴሲማል ስርአት ውስጥ

=ቤዝ(17;2) ይመልሳል 10001 በ ዴሲማል ስርአት ውስጥ

=ቤዝ (255;16;4) ይመልሳል 00FF በ ሄክሳ ዴሲማል ስርአት ውስጥ

See also

DECIMAL

ተከታታይ አገናኝ

በርካታ የ ጽሁፍ እቃዎች ወደ አንድ ሀረግ መቀላቀያ

አገባብ:

CONCATENATE(String 1 [; String 2 [; … [; String 255]]])

String 1[; String 2][; … ;[String 255]] are strings or references to cells containing strings.

ለምሳሌ

=ተከታታይ አገናኝ("እንደምን ";"አደሩ ";"ወይዘሮ. ";"ድንቅ ነሽ") ይመልሳል: እንደምን አደሩ ወይዘሮ. ድንቅ ነሽ

ትክክለኛ

ሁለት የ ጽሁፍ ሀረጎች ማወዳደሪያ እና ይመልሳል እውነት ተመሳሳይ ከሆኑ ይህ ተግባር ፊደል-መመጠኛ ነው

አገባብ:

ትክክለኛ("ጽሁፍ1": "ጽሁፍ2")

ጽሁፍ1 የሚያመሳክረው የሚወዳደረውን የ መጀመሪያ ጽሁፍ ነው

ጽሁፍ2 የሚያመሳክረው የሚወዳደረውን ሁለተኛውን ጽሁፍ ነው

ለምሳሌ

=ትክክለኛ("microsystems";"Microsystems") ይመልሳል ሀሰት

ትክክለኛ

በ ጽሁፍ ሀረግ ውስጥ ሁሉንም የ መጀመሪያ ቃል በ አቢይ ፊደል መጻፊያ

አገባብ:

ትክክለኛ("ጽሁፍ")

ጽሁፍ የሚያመሳክረው የሚቀየረውን ጽሁፍ ነው

ለምሳሌ

=PROPER("the document foundation") returns The Document Foundation.

እርዝመት

የ ሀረግ እርዝመት ክፍተትንም ያካትታል

አገባብ:

እርዝመት("ጽሁፍ")

ጽሁፍ ጽሁፍ ነው እርዝመቱ የሚወሰንበት

ለምሳሌ

=እርዝመት("እንደምን ዋሉ") ይመልሳል 8

=እርዝመት(12345.67) ይመልሳል 8.

ኮድ

የ ቁጥር ኮድ ይመልሳል ለ መጀመሪያ ባህሪ በ ጽሁፍ ሀረግ ውስጥ

አገባብ:

ኮድ("ጽሁፍ")

ጽሁፍ ጽሁፍ ነው ኮዱ የ መጀመሪያው ባህሪ የሚገኝበት

ኮዶች ከ127 የሚበልጡ እንደ እርስዎ የ እርአት ባህሪዎች ካርታ ይለያያል (ለምሳሌ iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), እና ምናልባት ዝግጁ ላይሆን ይችላል

ለምሳሌ

=ኮድ("Hieronymus") ይመልሳል 72, =ኮድ("hieroglyphic") ይመልሳል 104.

note

እዚህ የ ተጠቀሙት ኮድ ASCII አያመሳክርም: ነገር ግን አሁን የ ተጫነውን የ ኮድ ሰንጠረዥ ያመሳክራል


ዝቅተኛ

ሁሉንም የ ላይኛው ጉዳይ ፊደሎች በ ጽሁፍ ሀረግ ውስጥ ወደ ታችኛው ጉዳይ መቀየሪያ

አገባብ:

ዝቅተኛ("ጽሁፍ")

ጽሁፍ የሚያመሳክረው የሚቀየረውን ጽሁፍ ነው

ለምሳሌ

=ዝቅተኛ("ፀሐይ") ይመልሳል ፀሐይ

የ ዩኒኮድ ባህሪ

የ ኮድ ቁጥር ወደ ዩኒኮድ ባህሪ ወይንም ፊደል መቀየሪያ

አገባብ:

UNICHAR(ቁጥር)

ለምሳሌ

=የ ዩኒኮድ ባህሪ(169) ይመልሳል የ ቅጂ መብት ባህሪ ©.

tip

ይህን ይመልከቱ ዩኒኮድ() ተግባር


የላይኛው

የ ተወሰነውን ሀረግ መቀየሪያ ወደ ጽሁፍ ሜዳ ወደ ላይኛው ጉዳይ

አገባብ:

የላይኛው("ጽሁፍ")

ጽሁፍ የሚመራው ወደ lower case ፊደሎች ነው እርስዎ መቀየር ወደሚፈልጉት ወደ upper case.

ለምሳሌ

=የላይኛው("እንደምን አደሩ") ይመልሳል እንደምን አደሩ

የተወሰነ

Returns a number as text with a specified number of decimal places and optional thousands separators.

አገባብ:

FIXED(Number; [Decimals = 2 [; NoThousandsSeparators = FALSE]])

Number is rounded to Decimals places (after the decimal separator) and the result formatted as text, using locale-specific settings.

Decimals (optional) refers to the number of decimal places to be displayed. If Decimals is negative, Number is rounded to ABS(Decimals) places to the left from the decimal point. If Decimals is a fraction, it is truncated actually ignoring what is the closest integer.

NoThousandsSeparators (optional) determines whether the thousands separator is used. If it is TRUE or non-zero, then group separators are omitted from the resulting string. If the parameter is equal to 0 or if it is missing altogether, the thousands separators of your current locale setting are displayed.

ለምሳሌ

=የተወሰነ(1234567.89;3) ይመልሳል 1,234,567.890 እንደ ጽሁፍ ሀረግ

=FIXED(123456.789;;TRUE) returns 123456.79 as a text string.

=FIXED(12345.6789;-2) returns 12,300 as a text string.

=FIXED(12134567.89;-3;1) returns 12135000 as a text string.

=FIXED(12345.789;3/4) returns 12,346 as a text string.

=FIXED(12345.789;8/5) returns 12,345.8 as a text string.

ዩኒኮድ

የ ቁጥር ኮድ ይመልሳል ለ መጀመሪያ Unicode ባህሪ በ ጽሁፍ ሀረግ ውስጥ

አገባብ:

ዩኒኮድ("ጽሁፍ")

ለምሳሌ

=UNICODE("©") ይመልሳል ለ Unicode ቁጥር 169 ለ ቅጂ መብት ባህሪዎች

tip

ይህን ይመልከቱ የ ዩኒኮድ ባህሪ ተግባር() ተግባር.


ዴሲማል

Converts text that represents a number in a numeral system with the given base radix to a positive integer. The radix must be in the range 2 to 36. Spaces and tabs are ignored. The Text field is not case-sensitive.

If the radix is 16, a leading x or X or 0x or 0X, and an appended h or H, are disregarded. If the radix is 2, an appended b or B is disregarded. Other characters that do not belong to the numeral system generate an error.

አገባብ:

ዴሲማል("ጽሁፍ"; Radix)

Text is the text to be converted.

Radix indicates the base of the numeral system. It may be any positive integer between 2 and 36.

ለምሳሌ

=ዴሲማል("17";10) ይመልሳል 17.

=ዴሲማል("ፊት";16) ይመልሳል 64206.

=ዴሲማል("0101";2) ይመልሳል 5.

See also

BASE

ዶላር

Converts a number to a string representing the amount in the currency format, rounded to a specified decimal places, using the decimal separator that corresponds to the current locale setting. In the Value field enter the number to be converted. Optionally, you may enter the number of decimal places in the Decimals field. If no value is specified, all numbers in currency format will be displayed with two decimal places.

እርስዎ ያሰናዱ የ ገንዘብ አቀራረብ በ እርስዎ መስሪያ ስርአት ማሰናጃ

አገባብ:

DOLLAR(Value [; Decimals])

ዋጋ ቁጥር ነው: ቁጥሩን ለ ያዘው ክፍል ማመሳከሪያ ነው: ወይንም መቀመሪያ ቁጥር ይመልሳል

ዴሲማል በ ምርጫ ቁጥር ነው የ ዴሲማል ቦታ መወሰኛ

ለምሳሌ

=DOLLAR(255) returns $255.00 for the English (USA) locale and USD (dollar) currency; ¥255.00 for the Japanese locale and JPY (yen) currency; or 255,00 € for the German (Germany) locale and EUR (euro) currency.

=DOLLAR(367.456;2) returns $367.46.

ጽሁፍ

Converts a value into text according to a given format.

አገባብ:

TEXT(Value; Format)

Value is the value (numerical or textual) to be converted.

አቀራረብ ጽሁፍ ነው አቀራረብ የሚወስን: ይጠቀሙ የ ዴሲማል እና የ ሺዎች መለያያ እንደ ተሰናዳው ለ ክፍል አቀራረብ በ ቋንቋ ማሰናጃ

ለምሳሌ

=ጽሁፍ(12.34567;"###.##") ይመልሳል ጽሁፍ 12.35

=ጽሁፍ(12.34567;"000.00") ይመልሳል ጽሁፍ 012.35

=TEXT("xyz";"=== @ ===") returns the text === xyz ===

tip

See also Number format codes: custom format codes defined by the user.


Please support us!