Insert Sheet

አዲሱ ወረቀት በሚያስገቡ ጊዜ ምርጫ መወሰኛ እርስዎ መፍጠር ይችላሉ አዲስ ወረቀት ወይንም ማስገባት የ ነበረ ወረቀት ከ ፋይል ውስጥ

ይህን ትእዛዝ ለ መፈጸም...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Insert Sheet.

Choose Insert - Insert Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Insert Sheet

From toolbars:

Icon Insert Sheet

Insert Sheet


ቦታ

አዲሱ ወረቀት ወደ እርስዎ ሰነድ ውስጥ በየት በኩል እንደሚገብ መወሰኛ

ከ አሁኑ ወረቀት በፊት

ከ አሁኑ ገጽ በፊት አዲስ ወረቀት በቀጥታ ማስገቢያ

ከ አሁኑ ወረቀት በኋላ

ከ አሁኑ ገጽ በኋላ አዲስ ወረቀት በቀጥታ ማስገቢያ

ወረቀት

ወደ ሰነዱ ውስጥ አዲስ ወረቀት ወይንም የ ነበረ ወረቀት ገብቶ እንደሆን መወሰኛ

አዲስ ወረቀት

አዲስ ወረቀት መፍጠሪያ: የ ወረቀት ስም ያስገቡ በ ስም ሜዳ ውስጥ: የሚፈቀደው ባህሪ ፊደል: ቁጥር: ክፍተት: እና ከ ስሩ የ ተሰመረ ባህሪ ነው

የ ወረቀቶች ቁጥር

የሚፈጠሩትን ወረቀቶች ቁጥር መወሰኛ

ስም

የ አዲስ ወረቀት ስም መወሰኛ

ወረቀቶችን እንደገና መሰየሚያ

ከ ፋይል

ወደ አሁኑ ሰነድ ውስጥ ወረቀት ማስገቢያ ከ ነበረ ፋይል ውስጥ

መቃኛ

ፋይል ለ መምረጥ ንግግር መክፈቻ

ዝግጁ ወረቀቶች

እርስዎ ፋይል ከ መረጡ በ መቃኛ ቁልፍ: የሚታዩት ወረቀቶች በ ዝርዝር ሳጥን ውስጥ ነው: የ ፋይል መንገድ ከዚህ ሳጥን በታች በኩል ይታያል: ይምረጡ ወረቀት እርስዎ ማስገባት የሚፈልጉትን ከ ዝርዝር ሳጥን ውስጥ

አገናኝ

ወረቀት እንደ አገናኝ ለማስገባት ይምረጡ ኮፒ ከማድረግ ይልቅ: ይህን አገናኝ ማሻሻል ይቻላል የ አሁኑን ይዞታዎች ለማሳየት

Please support us!