የ ክብ ተግባር [VBA]

የ ማጠጋጊያ ተግባር የሚመልሰው ቁጥር በ ተወሰነው ቁጥር አሀዝ የ ተጠጋጋውን ቁጥር ነው

warning

This function or constant is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


አገባብ:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

ዋጋ ይመልሳል:

Double

ደንቦች:

መግለጫ: ለሚጠጋጋው የ ቁጥር መግለጫ ያስፈልጋል

የ ዴሲማል ቁጥር ቦታ: ከ ዴሲማል በኋላ በ ቀኝ በኩል ምን ያህል ቦታ የሚጠጋጋው እንደሚካተት መወሰኛ: ነባር 0 ነው

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

ለምሳሌ:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Please support us!