StrComp Function

ሁለት ሀረጎች ማወዳደሪያ እና ይመልሳል የ ኢንቲጀር ዋጋ የሚወክል የ ማወዳደሪያውን ውጤት

አገባብ:


ሀረግ ማወዳደሪያ (ጽሁፍ1 እንደ ሀረግ: ጽሁፍ2 As እንደ ሀረግ:[, ማወዳደሪያ])

ይመልሳል ዋጋ:

Integer

ደንብ:

ጽሁፍ1: ማንኛውም የ ሀረግ መግለጫ

ጽሁፍ2: ማንኛውም የ ሀረግ መግለጫ

ማወዳደሪያ: ይህ በ ምርጫ ደንብ ማሰናጃ የ ማወዳደሪያ ዘዴ ነው: ከ ተወዳደረ = 1, የ ሀረግ ማወዳደሪያ ፊደል-መመጠኛ ነው: ከ ተወዳደረ = 0, ምንም ልዩነት አይፈጸምም በ ላይኛው ጉዳይ ፊደል እና በ ታችኛው ጉዳይ ፊደሎች መካከል መለያ ከ ሌለ

ይመልሳል ዋጋ:

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

ለምሳሌ:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Please support us!