የ መከርከሚያ ተግባር

ሁሉንም ቀዳሚ ክፍተቶች ማስወገጃ ከ ሀረግ መግለጫ በኋላ ያሉ

አገባብ:


መከርከሚያ(ጽሁፍ እንደ ሀረግ)

ዋጋ ይመልሳል:

String

ደንቦች:

ጽሁፍ: ማንኛውም የ ሀረግ መግለጫ

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

ለምሳሌ:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Please support us!