የ ቀኝ ተግባር

ይመልሳል የ ሩቅ ቀኝ "n" ባህሪዎች ለ ሀረግ መግለጫ

ይህን ይመልከቱ: የ ግራ ተግባር

አገባብ:


በ ቀኝ (ጽሁፍ እንደ ሀረግ: n እስከ)

ዋጋ ይመልሳል:

ሐረግ

ደንቦች:

ጽሁፍ: ማንኛውም የ ሀረግ መግለጫ እርስዎ መመለስ የሚፈልጉት ወደ ሩቅ ግራ ባህሪዎች ከ

n: Numeric expression that defines the number of characters that you want to return. If n = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

የሚቀጥለው ምስሌ ይቀይራል ቀን በ አአአአ.ወወ.ቀቀ አቀራረብ ወደ US አቀራረብ (ወወ/ቀቀ/አአአአ)

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

ለምሳሌ:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Please input a date in the international format 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Please support us!