የ አቀራረብ ተግባር

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

አገባብ:


Format(expression [, format As String]) As String

ደንቦች:

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

ዋጋ ይመልሳል:

Text string.

የ ኮዶች አቀራረብ

The following list describes the codes that you can use for formatting a numeric expression:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

.: የ ዴሲማል ቦታ ያዢ የሚወሰነው የ ዴሲማል ቦታ ቁጥር ነው በ ግራ እና በ ቀኝ በ ዴሲማል መለያያ ቦታ ውስጥ ነው

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

ኤክስፖነንት አሉታዊ ከሆነ የ መቀነሻ ምልክት ይታያል በ ቀጥታ ከ ኤክስፖነንት በፊት በ E-, E+, e-, e+. ጋር: ኤክስፖነንት አዎንታዊ ከሆነ የ መደመሪያ ምልክት ይታያል በ ቀጥታ ከ ኤክስፖነንት በፊት ከ E+ ወይንም e+. ጋር

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

ነጥብ መጠቀም እንደ ሺዎች መለያያ እና ዴሲማል መለያያ ጥገኛ ነው በ ቋንቋ ማሰናጃ: እርስዎ ቁጥር በሚያስገቡ ጊዜ በ ቀጥታ በ Basic የ ኮድ ምንጭ ውስጥ: ሁል ጊዜ ይጠቀሙ ነጥብ እንደ ዴሲማል ምልክት: ትክክለኛው ባህሪ ይታያል እንደ ዴሲማል መለያያ: እንደ ቁጥር አቀራረብ በ እርስዎ የ መስሪያ ማሰናጃ ውስጥ:

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

ባህሪዎች ለ ማሳየት እዚህ ዝርዝር ውስጥ ካሉት ሌላ: እርስዎ መቀጠል አለብዎት በ ወደ ኋላ ስላሽ (\): ወይንም በ ትምህርተ ጥቅስ ምልክቶች ውስጥ (" ").

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

ባህሪዎች መሆን አለባቸው ከ ፊት ከ ወደ ኋላ ስላሽ በ አቀራረብ ኮድ ውስጥ ሊታዩ እንዲችሉ እንደ ትክክለኛ ባህሪዎች ቀን- እና ጊዜ-አቀራረብ ባህሪዎች (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :) የ ቁጥር-አቀራረብ ባህሪዎች (#, 0, %, E, e, ኮማ, ነጥብ) እና የ ሀረግ-አቀራረብ ባህሪዎች (@, &, <, >, !).

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

እርስዎ የሚጠቀሙ ከሆነ በ ቅድሚያ የ ተገለጽ አቀራረብ: የ አቀራረቡ ስም በ ትምህርተ ጥቅስ ውስጥ መከበብ አለበት

በ ቅድሚያ የ ተገለጸ አቀራረብ

ቁጥር ባጠቃላይ: ቁጥሮች የሚታዩት እንደገቡት ነው

ገንዘብ: የ ብር ምልክት ያስገባል ከ ቁጥር ፊት ለ ፊት እና አሉታዊ ቁጥሮች በ ቅንፍ ውስጥ ይከብባል

የ ተወሰነ: ቢያንስ አንድ አሀዝ ከ ዴሲማል መለያያ በፊት ያሳያል

መደበኛ: ቁጥሮች ከ ሺዎች መለያያ ጋር ያሳያል

ፐርሰንት: ማባዣ ቁጥር በ 100 እና መጨመሪያ የ ፐርሰንት ምልክት ወደ ቁጥሩ ውስጥ

ሳይንሳዊ: ቁጥሮች ማሳያ በ ሳይንሳዊ አቀራረብ (ለምሳሌ: 1.00E+03 ለ 1000).

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Languages and Locales - General. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

ለ ቋንቋ ማሰናጃዎች ተመሳሳይ ይፈጸማል ለ ቀን: ሰአት: እና ለ ገንዘብ አቀራረብ: የ Basic format code ይተረጉም እና ያሳያል እርስዎ እንደ እንደ አሰናዱት ቋንቋ አይነት

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

ለምሳሌ:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' always use a period as decimal delimiter when you enter numbers in Basic source code.
    ' displays for example 6,328.20 in English locale, 6.328,20 in German locale.
End Sub

Please support us!