DimArray Function

የተለየ ማዘጋጃ ይመልሳል

አገባብ:


አቅጣጫ ማዘጋጃ (የ ክርክር ዝርዝር)

ይህን ይመልከቱ ማዘጋጃ

ምንም ደንብ ካላለፈ: ባዶ ማዘጋጃ ይፈጠራል (እንደ አቅጣጫ A() ተመሳሳይ የሆነ ከ ቅደም ተከተል እርዝመት ጋር 0 በ Uno). ደንቦች ከ ተወሰኑ: አቅጣጫ ይፈጠራል ለ እያንዳንዱ ደንብ

ደንቦች:

የ ክርክር ዝርዝር: ማንኛውም የ ቁጥር ዝርዝር ለ ክርክሮች የ ተለዩ በ ኮማ

የ ስህተት ኮዶች:

9 ማውጫው ከ ተገለጸው መጠን ውጪ ነው

ለምሳሌ:


    a = አቅጣጫ ማዘጋጃ( 2, 2, 4 ) ' ተመሳሳይ ነው ከ አቅጣጫ ጋር a( 2, 2, 4 )

Please support us!