ማዘጋጃ ተግባር

የተለየ አይነት ከ ዳታ ሜዳ ጋር ይመልሳል

አገባብ:


ማዘጋጃ ( የ ክርክር ዝርዝር)

ይህን ይመልከቱ ማፍዘዣ ማዘጋጃ

ደንቦች:

የ ክርክር ዝርዝር: ማንኛውም የ ቁጥር ዝርዝር ለ ክርክሮች የ ተለዩ በ ኮማ

ለምሳሌ:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)

Please support us!