የ ሕዝብ አረፍተ ነገር

የ ተለዋዋጭ አቅጣጫ ወይንም የ ማዘጋጃ ክፍል ደረጃ (ይህ በ ንዑስ አሰራር ወይንም ተግባር ውስጥ አይደለም) ስለዚህ ተለዋዋጭ እና ማዘጋጃ ዋጋ አላቸው በ ሁሉም መጻህፍት ቤቶች እና ክፍሎች ውስጥ

አገባብ:


Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

ለምሳሌ:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Please support us!