ይሁን አረፍተ ነገር

ዋጋ ለ ተለዋዋጭ መመደቢያ

አገባብ:

Let Statement diagram


[Let] variable = expression

ደንቦች:

variable: Variable that you want to assign a value to. Value and variable type must be compatible.

የ ማስታወሻ ምልክት

እንደ በርካታ የ BASIC ንግግሮች: ይህ ቁልፍ ቃል ይሁን በ ምርጫ ነው


ለምሳሌ:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' returns 9
End Sub

Please support us!