IsError Function

መሞከሪያ ተለዋዋጭ የ ስህተት ዋጋ ይዞ እንደሆን

አገባብ:


    IsError (Var)
  

ይመልሳል ዋጋ:

ቡል

ደንቦች:

ተለዋዋጭ: እርስዎ መሞከር የሚፈልጉት ማንኛውም ተለዋዋጭ: የተለየ ባዶ ዋጋ ከያዘ: ተግባር እውነት ይመልሳል: ያለ በለዚያ ተግባር ሀሰት ይመልሳል:

Please support us!