ከ አረፍተ ነገር መውጫ

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

አገባብ:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

ደንቦች:

Exit Do

ዋጋ ያላቸው ብቻ የ መስሪያ...ዙር አረፍተ ነገር ከ ዙር ለ መውጫ: ፕሮግራም መፈጸሚያ ይቀጥላል በ አረፍተ ነገር የ ዙር አረፍተ ነገር ለሚከተል የ ዙር አረፍተ ነገር: ከሆነ መስሪያ...ዙር አረፍተ ነገር ይታቀፋል: መቆጣጠሪያ የ ተላለፈው ለ ዙር በሚቀጥለው ከፍተኛ ደረጃ ውስጥ

Exit For

ዋጋ ያላቸው ብቻ የ ለ...የሚቀጥለው ዙር ለ መውጣት ከ ዙር: ፕሮግራም መፈጸሚያ ይቀጥላል በ መጀመሪያው አረፍተ ነገር ለሚከተል የ የሚቀጥለው አረፍተ ነገር ይታቀፋል: መቆጣጠሪያ የ ተላለፈው ለ ዙር በሚቀጥለው ከፍተኛ ደረጃ ውስጥ

Exit Function

መውጫ ከ ተግባር አሰራር ወዲያውኑ: ፕሮግራም መፈጸሚያ ይቀጥላል አረፍተ ነገር የሚከተል የ ተግባር መጥሪያ

Exit Property

Exits the Property procedure immediately. Program execution continues with the statement that follows the Property call.

Exit Sub

መውጫ ከ አሰራር ወዲያውኑ: ፕሮግራም መፈጸሚያ ይቀጥላል አረፍተ ነገር የሚከተል የ ንዑስ መጥሪያ

የ ማስታወሻ ምልክት

የ ምውጫ አረፍተ ነገር የ መጨረሻ አካል አይገልጽም: እና ስለዚህ እንደ መጨረሻ አረፍተ ነገር መወሰድ የለበትም


ለምሳሌ:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  ለ siStep = 0 እስከ 10 ' በ መሞከሪያ ዳታ ማዘጋጃ መሙያ
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' LinSearch searches a TextArray:sList() for a TextEntry:
' ይመልሳል ማውጫ ለ ማስገቢያ ወይንም 0 (ባዶ)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem found
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Please support us!