አረፍተ ነገር ማስቆሚያ

መፈጸሚያ ማስቆሚያ ለ Basic ፕሮግራም

አገባብ:

Stop Statement diagram


Stop

ለምሳሌ:


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Please support us!