ነፃ የ መጻህፍት ቤት ተግባር

በ መግለጫ አረፍተ ነገር የ ተጫነ DLLs ይለቅቃል: የ ተለቀቀ በ DLL ራሱ በራሱ ይጫናል አንድ ተግባር ከ ተጠራ: ይህን ይመልከቱ: መግለጫ

አገባብ:


ነፃ መጻህፍት ቤት (የ መጻህፍት ቤት ስም እንደ ሀረግ)

ደንቦች:

የ መጻህፍት ቤት ስም: የ ሀረግ መግለጫ ስም የሚወስን ለ DLL.

የ ማስታወሻ ምልክት

መጻህፍት ቤት መልቀቅ ይችላል DLLs የ ተጫኑ በ Basic ማስኬጃ ጊዜ


የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

ለምሳሌ:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Please support us!