አረፍተ ነገር መጨረሻ

አሰራሩን መጨረሻ ወይንም መከልከያ

አገባብ:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

ደንቦች:

የ መጨረሻ አረፍተ ነገር እንደሚቀጥለው ይጠቀሙ:

አረፍተ ነገር

መጨረሻ: አያስፈልግም ነገር ግን ማስገባት ይችላሉ በማንኛውም ቦታ በ አሰራሩ መጨረሻ በ ፕሮግራም መፈጸሚያ ላይ

End Enum: Ends an Enum VBA statement

መጨረሻ ተግባር: መጨረሻ ተግባር መግለጫ

መጨረሻ ከሆነ: ምልክት ማድረጊያ በ መጨረሻ ላይ በ ከሆነ...ከዛ...ያለ በለዚያ መከልከያ

End Property: Marks the end of a Property statement.

መጨረሻ ይምረጡ: ምልክት ማድረጊያ በ መጨረሻ ላይ በ ጉዳይ ይምረጡ መከልከያ

መጨረሻ ንዑስ: መጨረሻ የ ንዑስ አረፍተ ነገር

End With: Ends a With statement

ለምሳሌ:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Number from 1 to 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Number from 6 to 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Greater than 8"
    Case Else
      Print "Outside range 1 to 10"
  End Select
End Sub

Please support us!