ለ በለጠ መግለጫ

አረፍተ ነገሮች ምንም ለ ማንኛውም ሌላ የ ማስኬጃ ጊዜ ምድብ ውስጥ የ ማይገቡ እዚህ ተገልጸዋል

Call Statement

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Choose Function

ከ ዝርዝር ክርክሮች ውስጥ የ ተመረጠውን ዋጋ ይመልሳል

የ መግለጫ አረፍተ ነገር

ማሳወቂያ እና መግለጫ ንዑስ አሰራር በ DLL ፋይል ውስጥ እርስዎ መፈጸም የሚፈልጉት በ LibreOffice Basic.

አረፍተ ነገር መጨረሻ

አሰራሩን መጨረሻ ወይንም መከልከያ

ከ አረፍተ ነገር መውጫ

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

ነፃ የ መጻህፍት ቤት ተግባር

በ መግለጫ አረፍተ ነገር የ ተጫነ DLLs ይለቅቃል: የ ተለቀቀ በ DLL ራሱ በራሱ ይጫናል አንድ ተግባር ከ ተጠራ: ይህን ይመልከቱ: መግለጫ

Function Statement

A function is a block of code which runs when it is called. A function is usually called in an expression.

You can pass data, known as parameters or arguments, into a function. You may pass a parameter by value or by reference. When by reference, modifications applied to the parameter in the function will be sent back to the calling code.

A function usually returns data as a result.

Rem Statement

የ ፕሮግራሙ መስመር አስተያየት እንደሆን መወሰኛ

አረፍተ ነገር ማስቆሚያ

መፈጸሚያ ማስቆሚያ ለ Basic ፕሮግራም

Sub Statement

ንዑስ አረፍተ ነገር መግለጫ

Switch Function

ዝርዝር ክርክሮች መመርመሪያ: መግለጫ የያዙ ዋጋ አስከትለው: የ መቀየሪያ ተግባር ይመልሳል ዋጋ የ ተዛመደውን ከ መግለጫ ጋር በዚህ ተግባር ያለፈውን

ከ አረፍተ ነገር ጋር

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Please support us!