በ...መሄጃ ወደ ንዑስ አረፍተ ነገር: በ...መሄጃ ወደ አረፍተ ነገር

ይከፋፈላል ወደ አንዱ ከ በርካታ የ ተወሰኑት መስመሮች ውስጥ በ ፕሮግራም ኮድ: እንደ ዋጋው አይነት ለ ቁጥር መግለጫ

አገባብ:


በ N መሄጃ ወደ ንዑስ ምልክት1[: ምልክት2[: ምልክት3[,...]]]
በ ቁጥር መግለጫ መሄጃ ወደ ንዑስ ምልክት1[: ምልክት2[: ምልክት3[,...]]]

ደንቦች:

ቁጥር መግለጫ: ማንኛውም የ ቁጥር መግለጫ በ 0 እና 255 መካከል የሚወስን የ መስመር ፕሮግራም ቅርንጫፍ ወደ: የ ቁጥር መግለጫ 0, ከሆነ አረፍተ ነገር ይፈጸማል: የ ቁጥር መግለጫ የሚበልጥ ከሆነ ከ 0, በላይ ፕሮግራም ይዘላል ወደ ምልክት ቦታ ቁጥር ከ መግለጫው ጋር የሚመሳሰል (1 = የ መጀመሪያ ምልክት; 2 = ሁለተኛ ምልክት)

ምልክት: የ ታለመው መስመር እንደ የ መሄጃ ወደ ወይንም መሄጃ ወደ ንዑስ አካል

የ ማስታወሻ ምልክት

መሄጃ ወደ ወይንም መሄጃ ወደ ንዑስ ማሳያ ዋጋ ያለው ነው


ለምሳሌ:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " From Sub 1 to" : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " From Sub 2 to" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Label 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar =sVar & " Label 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Please support us!