ይምረጡ...ጉዳይ አረፍተ ነገር

መግለጫ ለ አንደ ወይንም ተጨማሪ ክፍል እንደ ዋጋው መግለጫ አይነት ይለያያል

አገባብ:


ይምረጡ የ ጉዳዩን ሁኔታ መግለጫ አረፍተ ነገር ክፍል [ጉዳይ መግለጫ2 አረፍተ ነገር ክፍል][ጉዳይ ያለ በለዚያ] አረፍተ ነገር ክፍል ይምረጡ መጨረሻ

ደንቦች:

ሁኔታው: ማንኛውም መግለጫ የሚቆጣጠር ከሆነ የ አረፍተ ነገር ክፍል የሚከተል ተመሳሳይ ጉዳይ ይፈጸማል

መግለጫ: ማንኛውም መግለጫ ተስማሚ የሆነ ከ ሁኔታው አይነት መግለጫ ጋር: የ አረፍተ ነገር ክፍል የሚከተል ጉዳዩን ይፈጸማል ከሆነ ሁኔታው ተመሳሳይ መግለጫ.

ለምሳሌ:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Number from 1 to 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Number from 6 to 8"
    Case 8 To 10
      Print "Greater than 8"
    Case Else
      Print "Out of range 1 to 10"
  End Select
End Sub

Please support us!