ሁኔታዎች መግለጫ

የሚቀጥለው አረፍተ ነገር ሁኔታዎችን መሰረት ያደረገ ነው

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case Statement

መግለጫ ለ አንደ ወይንም ተጨማሪ ክፍል እንደ ዋጋው መግለጫ አይነት ይለያያል

IIf Function

ከ ሁለቱ የሚቻሉ ተግባሮች መካከል አንዱን ውጤት ይመልሳል: እንደ ሁኔታው እንደ ሎጂክ ዋጋ እንደሚገመገመው መግለጫ አይነት

Please support us!