"/" አንቀሳቃሽ

ማካፈያ ሁለት ዋጋዎች

አገባብ:


ውጤት = መግለጫ1 / መግለጫ2

ደንቦች:

ውጤት: ማንኛውም የ ሂሳብ ዋጋ የ ማካፈያ ውጤት የያዘ

መግለጫ1, መግለጫ2: እርስዎ ማካፈል የሚፈልጉት ማንኛውም የ ቁጥር መግለጫ

ለምሳሌ:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Please support us!