"+" አንቀሳቃሽ

መደመሪያ ወይንም መቀላቀያ ሁለት መግለጫዎች

አገባብ:


ውጤት = መግለጫ1 + መግለጫ2

ደንቦች:

ውጤት: ማንኛውም የ ሂሳብ መግለጫ የ መደመሪያ ውጤት የያዘ

መግለጫ1, መግለጫ2: እርስዎ መቀላቀል ወይንም መደመር የሚፈልጉት ማንኛውም የ ቁጥር መግለጫ

ለምሳሌ:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Please support us!