"*" አንቀሳቃሽ

ማባዣ ሁለት ዋጋዎች

አገባብ:


ውጤት = መግለጫ1 * መግለጫ2

ደንቦች:

ውጤት: ማንኛውም የ ሂሳብ መግለጫ የ ማባዣ ውጤት የያዘ

መግለጫ1, መግለጫ2: እርስዎ ማባዛት የሚፈልጉት ማንኛውም የ ቁጥር መግለጫ

ለምሳሌ:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Please support us!