"-" አንቀሳቃሽ

መቀነሻ ሁለት ዋጋዎች

አገባብ:


ውጤት = መግለጫ1 - መግለጫ2

ደንቦች:

ውጤት: ማንኛውም የ ሂሳብ መግለጫ የ መቀነሻ ውጤት የያዘ

መግለጫ1: መግለጫ2: እርስዎ መቀነስ የሚፈልጉት ማንኛውም የ ቁጥር መግለጫ

ለምሳሌ:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Please support us!